Lend�letesen t�rlesztettek a c�gek

2009.01.30. 13:22

A nem p�nz�gyi v�llalatok �s a h�ztart�sok �sszes�tett, szezon�lisan kiigaz�tott hiteltranzakci�i decemberben hossz� h�napok �ta el�sz�r nett� szinten�hitelt�rleszt�st mutattak - k�z�lte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) p�nteken.�
���

A nem p�nz�gyi v�llalatok a szezon�lisan igaz�tott adatok szerint decemberben 133,9 milli�rd forint hitelt fizettek vissza, m�g devizahitel-felv�tel 7,6 milli�rd forintra r�gott.�A h�ztart�sok ezzel szemben csup�n 18,2 milli�rd forint nett� hitelt t�rlesztettek, ugyanakkor a novemberi nagys�grendhez hasonl�an 44,1 milli�rd forint �rt�kben vettek fel devizahiteleket.

Decemberben a nem p�nz�gyi v�llalatok eset�ben 34,9 milli�rd forinttal cs�kkent, m�g a h�ztart�sokn�l 292,3 milli�rd forinttal n�tt a szezon�lisan nem igaz�tott egy�ttes hitel�llom�ny. A k�t szektor egy�ttes �llom�nyv�ltoz�s�b�l az �t�rt�kel�d�s (�rfolyamv�ltoz�s) �s egy�b v�ltoz�sok a nem p�nz�gyi v�llalatokn�l 106 milli�rd forintos, a h�ztart�sokn�l 262,7 milli�rd forintos n�veked�st okoztak. A tranzakci�kb�l ad�d� v�ltoz�s a k�t szektorn�l ellent�tes ir�ny� volt, ezen a c�men a nem p�nz�gyi v�llalatokn�l 140,9 milli�rd forintos cs�kken�s, m�g a h�ztart�sokn�l 29,6 milli�rd forint n�vekm�ny mutatkozott. A nem p�nz�gyi v�llalatok hitel�llom�ny�ban a forint- illetve devizahitel r�szar�nya 42,2, illetve 57,8 sz�zal�k volt, a devizahitelek s�lya kiss� n�tt.

A h�ztart�sok hitel�llom�ny�n bel�l is v�ltoztak az ar�nyok, a forinthitel s�lya 33,3 sz�zal�kra cs�kkent, a devizahitele pedig 66,7 sz�zal�kra n�vekedett. A nem p�nz�gyi v�llalatok �s a h�ztart�sok �sszes�tett, szezon�lisan igaz�tott bet�t-tranzakci�i decemberben az el�z� havit 13,4 milli�rd forinttal meghalad� nett� bet�telhelyez�st eredm�nyeztek. A nem p�nz�gyi v�llalatok eset�ben a forinttranzakci�k az el�z� havihoz hasonl� �sszeg�, 23,4 milli�rd forint nett� bet�telhelyez�st, a deviza eset�ben 50,8 milli�rd forint nett� bet�tkivon�st mutattak. A h�ztart�sok forinttranzakci�in�l 162,9 milli�rd forint nett� bet�telhelyez�s t�rt�nt. A deviza eset�ben h�romhavi nett� bet�tkivon�st k�vet�en �jra nett� bet�telhelyez�s t�rt�nt, 19,2 milli�rd forint �sszegben.