Vil�gtrendet k�vetve esett a BUX

2009.01.30. 16:52

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 228,10 pontos, 1,94 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 11 516,11 ponton z�rt p�nteken.

Olvassa el itt a v�ls�g h�reit!

Az eg�sz vil�gon rossz hangulatban kereskednek a br�kerek, �s ezen a p�ntek kora d�lut�n napvil�got l�tott, a v�rtn�l kedvez�bb amerikai GDP adat sem seg�tett. B�r az elemz�k 5,5 sz�zal�kos visszaes�si progn�zis�n�l l�nyegesen jobb a 3,8 sz�zal�kos gazdas�gi cs�kken�s, a v�ls�g m�reteit azonban j�l jelzi az utols� negyed�v adata, hiszen autolj�ra 2982-ben produk�lt ennyire horribilis adatot az amerikai gazdas�g.

A Mol r�szv�nyek �rfolyama nem v�ltozott, keresked�s�k eg�sz nap fel volt f�ggesztve, mivel a Mol �s a horv�t korm�ny Z�gr�bban jelentette be az IN�-r�l sz�letett meg�llapod�st. Az olajipari t�rsas�g r�szv�nyeinek keresked�s�t h�tf�n �ll�tj�k vissza.

Az OTP r�szv�nyek �ra 3,8 sz�zal�kkal 2329 forintra cs�kkent, azaz a bankpap�r a blue chipek k�z�l megint a nap vesztese volt. A Richter 2,8 sz�zal�kos gyeng�l�ssel 26 550 forinton z�rt, a Magyar Telekom pap�rokra a cs�t�rt�ki z�r�n�l 2 sz�zal�kkal alacsonyabban, 574 forinton k�t�tt�k az utols� �zletet.

A r�szv�nypiac forgalm�n megl�tszott, hogy a Mol hi�nya: a szekci�ban �sszesen 11,1 milli�rd forint�rt �zleteltek, ami jelent�sen alatta marad 14,5 milli�rdos �tlagnak. Az olajpap�r hi�nya m�gink�bb egypap�ross� v�ltoztatta a keresked�st, a 11,1 milli�rdnyi�k�t�sb�l 7 milli�rd az OTP r�szv�nyekkel sz�letett.