EIB: egymilli�rd eur�ra b�v�l a magyar hitelkeret

2009.02.02. 15:22

Nincs sz� egy �jabb egymilli�rd eur�s eur�pai beruh�z�si banki hitelfelv�telr�l, a p�nzint�zet �ltal Magyarorsz�gnak az id�n biztos�tott hitelkeretek �sszege azonban el�rheti az egymilli�rd eur�t - mondta Pichler Ferenc, a P�nz�gyminiszt�rium sajt�f�n�ke az MTI-nek arra reag�lva, hogy a Vil�ggazdas�g h�tf�i sz�m�ban arr�l �rt, �jabb egymilli�rd eur� felv�tel�re k�sz�l Magyarorsz�g az EIB-t�l.

Olvassa el itt a v�ls�g h�reit!

A keret b�v�t�s�re�az�rt is megvan a lehet�s�g, mert Magyarorsz�g a m�lt h�ten �llapodott meg az Eur�pai Beruh�z�si Bankkal egy 440 milli� eur�s hitelkeretr�l a gazdas�gi versenyk�pess�g jav�t�s�t szolg�l� uni�s programok megval�s�t�s�ra - mondta a sajt�f�n�k.

Eml�keztetett arra, hogy tavaly az �v m�sodik fel�ben a glob�lis p�nz�gyi kr�zis hat�s�ra az uni�s p�nzint�zetek, �gy az EIB d�nt�tt arr�l, hogy�a likvidit�si v�ls�g enyh�t�s�re n�veli kihelyez�seit�a tagorsz�gokban, �gy Magyarorsz�gon is. Ekkor sz�letett meg az az elvi d�nt�s, amely alapj�n felaj�nlott�k Magyarorsz�gnak, hogy mintegy egymilli�rd eur�ra n�velik 2009-ben a hitelkeret�t. Az elvi aj�nlat term�szetesen konkr�t meg�llapod�sokban val�sulhat meg - tette hozz� Pichler Ferenc.

Az els� r�szletet m�r leh�vtuk

A m�lt h�ten al��rt 440 milli� eur�s hitelkeretb�l az id�n Magyarorsz�g maximum 132 milli� eur�t fog felhaszn�lni - tette hozz� a PM sajt�f�n�ke. Elmondta m�g, tov�bbi programokr�l is folynak t�rgyal�sok az EIB-vel, �s amennyiben ezekr�l meg�llapod�s sz�letik, akkor �jabb hitelfelv�teli meg�llapod�sokat k�t majd Magyarorsz�g a nemzetk�zi hitelint�zettel.

Veres J�nos a m�lt h�ten h�tf�n sajt�t�j�koztat�n elmondta: a 440 milli� eur�s hitelkeret-szerz�d�s 25 �ves maxim�lis futamid�vel rendelkezik, a kamat meg�llap�t�s�ra pedig csak a leh�v�skor - r�szben annak �tem�t�l f�gg�en - ker�l sor. A legfeljebb 15 leh�v�st enged�lyez� szerz�d�s 132 milli� eur� ig�nybev�tel�t teszi lehet�v� 2009-ben, m�g az utols� felhaszn�l�snak 2013-ig kell megt�rt�nnie.

Indokolt a magyar hitelkeret b�v�t�se

Philippe Maystadt, az EIB eln�ke kifejtette: a hitelszerz�d�s az Eur�pai Uni� p�nzint�zete �ltal k�pviselt hat priorit�s k�z�l h�romnak is eleget tesz. A hitelkeretb�l ugyanis kutat�s-fejleszt�si, valamint kis- �s k�z�pv�llalkoz�sokat t�mogat� p�ly�zatok val�sulhatnak meg egy a gazdas�gi v�ls�g �ltal �rz�kenyen �rintett tag�llamban - f�zte hozz�.

Az EIB vezet�je kor�bban kijelentette: a k�z�ss�gi p�nzint�zet 30 sz�zal�kkal n�veli hitelny�jt�s�t 2009-2010-ben, hogy megfelel�en t�mogathassa a tag�llamok kisebb v�llalkoz�sait, illetve az�rt, hogy az uni� tagorsz�gai teljes�thess�k a k�rnyezetv�delemmel �sszef�gg� c�ljaikat.

Hozz�tette: az uni� p�nzint�zete emellett felgyors�tja azokat a projekteket, amelyeket a likvidit�si gondokkal k�szk�d� orsz�gokban, �gy Magyarorsz�gon �s a balti �llamokban val�s�tanak meg.