Dr�gultak a New York-i r�szv�nyek

2009.02.05. 18:37

Nyeres�gen �lltak a vezet� New York-i t�zsdemutat�k a cs�t�rt�ki keresked�s le�ll�t�sa el�tt n�gy �r�val. K�z�p-eur�pai id� szerint 18 �ra k�r�l a technol�giai pap�rokkal tel�tett Nasdaq Composite index 19,94 pont n�veked�ssel 1534,99 ponton volt. A 30 vezet� ipari r�szv�ny DJIA mutat�ja 8007,71 ponton �llt 51,05 pont er�s�d�ssel.

R�viddel kor�bban m�g a vesztes�ges oldalon �lltak a t�zsdemutat�k t�bb kedvez�tlen amerikai makrogazdas�gi h�rre. Egy csap�sra v�ltozott az addigi bor�l�t� hangulat azokra a piacokon elterjedt h�rekre, miszerint Obama amerikai eln�k �ltal szorgalmazott bankment� csomag felf�ggeszthet egy fontos k�nyvel�si szab�lyt.

Hivatalosan meg nem er�s�tett h�rek szerint a piaci �ron k�nyvelt (mark-to-market) vagyonokr�l van sz�, amelyeket aktu�lis piaci �rt�ken tartanak nyilv�n. Emiatt a p�nzint�zetek t�bb milli�rd doll�r �rt�kben voltak k�nytelenek le�rni k�nyvel�seikben �rt�kpap�rokat.

A h�rre t�bb p�nzint�zet addig gyeng�l� �rfolyama nyeres�gbe csapott �t. A Bank of America �rfolyamvesztes�ge a fel�re m�rs�kl�d�tt. Napk�zben a banki r�szv�ny�r 1984 �ta legalacsonyabb szinten volt.

Napk�zben rontott a befektet�i hangulaton az az adat, amely szerint a v�rakoz�sokn�l jobban n�tt �s 26 �ves cs�csra emelkedett a m�lt h�ten az Egyes�lt �llamokban a munkan�lk�li seg�ly�rt el�sz�r folyamod�k sz�ma: szezon�lis kiigaz�t�ssal 626 ezerre, az el�z� heti fel�lvizsg�lt 591 ezerr�l. Az elemz�k csak 583 ezer �j munkan�lk�lit v�rtak.

A decemberi �j gy�ripari megrendel�sek a v�rtn�l nagyobb m�rt�kben cs�kkentek decemberben az Egyes�lt �llamokban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK