Obam�t�l m�g az olaj is dr�gul

2009.02.05. 20:52

Emelkedett a k�olaj �ra cs�t�rt�k�n, Londonban t�bb mint k�t doll�rral, New Yorkban szer�nyebb m�rt�kben. A piacon feler�s�d�tt ugyanis az a v�rakoz�s, hogy az Obama amerikai eln�k �ltal javasolt 800 milli�rd doll�r k�r�li gazdas�g�l�nk�t� csomag �rezhet�en hozz�j�rul a p�nz�gyi rendszer stabiliz�l�s�hoz. Ennek hat�s�ra New Yorkban n�ttek a r�szv�ny�rak is.

�remel� t�nyez� volt tov�bb� az OPEC jelz�se arr�l, hogy m�rciusi �l�s�n k�sz ak�r tov�bbi napi egy milli� hord�val cs�kkenteni a termel�s�t. Szeptember �ta az OPEC napi 4,2 milli� hord� termel�scs�kkent�st jelentett be.

Az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj hord�nk�nti �ra 2,31 doll�rral 46,46 doll�rra emelkedett m�rciusra. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta hord�nk�nti �ra 85 centtel 41,17 doll�rra n�tt m�rciusra a New York-i �rupiacon (NYMEX).

Beakadt az olaj �ra

A k�olaj �ra hetek �ta "beakadt" 40-50 doll�r k�z�. A befektet�k felfigyeltek arra, hogy az OPEC fokozatos termel�scs�kkent�se �jabban viszonylag j�l k�veti a kereslet apad�s�t, �s az export�r szervezet tov�bbi cs�kkent�seket sem z�r ki. M�s oldalr�l viszont a vil�ggazdas�gi fejlem�nyek, adatok minduntalan meger�s�tik a gyenge kil�t�sokat.

Az IEA utols� el�rejelz�se szerint az id�n a vil�g k�olajkereslete napi 85,3 milli� hord�snak �g�rkezik �tlagosan, ez 0,6 sz�zal�kkal kevesebb lenne a tavalyin�l. Az IEA szerint a vil�g k�olajfogyaszt�sa tavaly 0,3 sz�zal�kkal cs�kkent.

Az IEA az el�rejelz�s�t 1,2 sz�zal�kos vil�ggazdas�gi n�veked�sre alapozta. Ehhez k�pest az IMF a m�lt h�ten 0,5 sz�zal�kra cs�kkentette idei vil�ggazdas�gi n�veked�si el�rejelz�s�t az addig j�solt 2,2 sz�zal�kr�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK