A nyugat-eur�pai r�szv�nypiacokra cs�t�rt�k�n t�bbnyire visszak�lt�z�tt a rosszkedv, csak Frankfurt �szta meg az �ltal�nos visszaes�st.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja 2 sz�zal�kos vesztes�ggel kezdte a napot, �s el�zetes adat szerint 0,3 sz�zal�kos vesztes�ggel 808,87 ponton v�gzett, 2,78 sz�zal�kkal alacsonyabban az �v v�gi �rt�k�n�l.Cs�t�rt�k�n a londoni �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja, az FTSE-100 el�zetes adat szerint 15,37 pontos, 0,36 sz�zal�kos vesztes�ggel 4213,23 ponton z�rt, 4,98 sz�zal�kkal alacsonyabban, mint �v v�g�n. Tavaly 31,33 sz�zal�kot vesztett.

A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 13,78 pontos, 0,31 sz�zal�kos nyeres�ggel 4506,57 ponton v�gzett, 6,31 sz�zal�kkal az �v v�gi �rt�ke alatt. Tavaly 40,37 sz�zal�kot vesztett.P�rizsban a CAC-40 19,32 ponttal, 0,63 sz�zal�kkal 3049,67 pontra s�llyedt, 5,23 sz�zal�kkal elmaradva az �v v�gi �rt�k�t�l. Tavaly 42,68 sz�zal�kot vesztett.

A vars�i t�zsde WIG20 indexe 0,50 sz�zal�kkal 1487,29 pontra er�s�d�tt cs�t�rt�k�n. A PKO BP bank r�szv�ny�nek �ra 0,8 sz�zal�kkal emelkedett. A r�zipari KGHM �rfolyama 3,2 sz�zal�kkal dr�gult, a t�vk�zl�si TPSA r�szv�ny�ra 1,1 sz�zal�kkal s�llyedt. Az olajipari PKN Orlen �rfolyama 2,9 sz�zal�kkal 21,40 zlotyra n�tt. A Mol �rfolyama 1,5 sz�zal�kos nyeres�ggel 151,90 zlotyn fejezte be a napot.

A nyugat-eur�pai t�zsdez�r�s ut�n a New York-i r�szv�nypiacok f� mutat�i k�z�l a DJIA 0,47 sz�zal�kos, az S&P 500 0,77 sz�zal�kos, a Nasdaq piac �sszetett mutat�ja 1,22 sz�zal�kos nyeres�gben volt.

T�bb p�nzint�zet, k�zte a Swiss Re viszontbiztos�t� �s a Deutsche Bank ki�br�nd�t� eredm�nybesz�mol�i �s el�rejelz�sei figyelmeztett�k a befektet�ket arra, hogy ha l�tszik is tal�n a f�ny az alag�t v�g�n, az alag�t v�ge m�g messze van. A Swiss Re 28 sz�zal�kot, a Deutsche Bank 4,5 sz�zal�kot vesztett, a bankr�szv�nyek �ltal�ban 5-6,5 sz�zal�k k�z�tt olcs�bbodtak.

A f�nyt szerd�n az eur��vezeti szolg�ltat�i beszerz�menedzser-mutat�k jelezt�k: az �gazat teljes�tm�ny�nek cs�kken�se janu�rban lassult. Cs�t�rt�k�n azonban az Eur�pai K�zponti Bank eln�ke, Jean-Claude Trichet sajt�nyilatkozat�ban megism�telte, hogy "az eur��vezet �s f� kereskedelmi partnerei jelent�s gazdas�gi visszaes�s elny�l� id�szak�n mennek kereszt�l". Nem seg�tett a piacoknak, hogy bev�lt a v�rakoz�s, az EKB cs�t�rt�k�n val�ban nem cs�kkentette tov�bb alapkamat�t, igaz, az sem seg�tett, hogy a Bank of England �jabb f�l sz�zal�kos enyh�t�ssel 1 sz�zal�kos rekord m�lys�gbe.

Vesz�tett �rt�k�b�l az eur�

Az �rt�kt�zsd�k nyit�sakor az eur� 1,2839 doll�r volt v�teli oldalon a londoni bankk�zi devizapiacon, t�zsdez�r�s ut�n 1,2832 doll�rn�l tartott, 0,0013 doll�rral olcs�bban a szerdai k�s�in�l, 8,20 sz�zal�kkal gyeng�bben a doll�rhoz k�pest, mint �v v�g�n.

A h�t elej�n a doll�r kiss� gyeng�lt, mert a v�rtn�l jobb amerikai lak�spiaci adatok miatt enyh�lt a kereslet az amerikai kincst�rjegyre. Az eur� viszonylagos er�s�d�se azonban m�r szerd�n eleny�szett.

Az eur� tov�bbra is gyenge, a roml� gazdas�gi el�rejelz�sek, egyes eur��vezeti tagok hitelmin�s�t�i le�rt�kel�se �s a m�rciusban biztosan folytat�d� EKB-kamatcs�kkent�s kil�t�sa miatt.

Az eur� gyeng�l�s�t a doll�rral szemben azonban f�kezik a rendszerint rossz amerikai makroadatok, �s az, hogy kongresszusi vit�ban k�slekedik Barack Obama eln�k gazdas�gi ment�programja. �gy a devizapiaci mozg�sokb�l f�leg a jap�n jen profit�l.Az eur� tavaly 4,27 sz�zal�kkal olcs�bbodott a doll�rhoz k�pest.