Egyre hosszabb a bankok feketelist�ja

2009.02.05. 19:54

Egyre t�bben vannak a bankok lakoss�gi "feketelist�j�n": egy �v alatt 55 sz�zal�kkal emelkedett a K�zponti Hitelinform�ci�s Rendszer (KHR) lakoss�gi r�sz�ben nyilv�ntartott �l� hitelmulaszt�sok sz�ma - mondta Nagy R�bert, a KHR-t �zemeltet� BISZ K�zponti Hitelinform�ci�s Zrt. eln�k-vez�rigazgat�ja az MTI-nek cs�t�rt�k�n.

A lakoss�gi "feketelist�n" 2007 v�g�n m�g 433 ezer, 2008 v�g�n m�r 669 ezer �l� mulaszt�st tartottak nyilv�n. A n�veked�s a 2006. �v v�gi 281 ezres �l� t�telhez k�pest m�g drasztikusabb, k�zel k�t �s f�lszeres. A rendszerben nyilv�ntartott �sszes - �l� �s lez�rt - lakoss�gi mulaszt�s sz�ma 2008 v�g�n mintegy 999 ezerre r�gott.

Az �j mulaszt�sok sz�ma havonta 20-30 ezerrel n�vekszik, m�g kor�bban havi 10-15 ezerrel - h�vta fel a figyelmet Nagy R�bert. Az �j mulaszt�sok n�veked�se 2007 harmadik negyed�v�ben kezdett megugrani. A negat�v cs�cs tavaly j�liusban volt, amikor 39 ezer darab �j mulaszt�s ker�lt be az adatb�zisba.

Az eln�k-vez�rigazgat� �gy v�lekedett, hogy a tavalyi negyedik negyed�vben begy�r�z�tt gazdas�gi vil�gv�ls�g hat�sa a KHR lakoss�gi adatain a beker�l�si szab�lyok miatt m�g nem �rz�dik, az els� negyed�v v�g�n, illetve a m�sodik negyed�vben lehet sz�m�tani erre.

A KHR "feketelist�j�ra" azok adatai ker�lnek, akik legal�bb a minim�lb�r (jelenleg 71 500 forint) �sszeg�t kitev� k�lcs�n�sszeg megfizet�s�vel, t�bb mint 90 napon �t k�slekednek. Az is felker�l a list�ra, aki hamis okm�nnyal igazolja mag�t, hamis adatot k�z�l, vagy bankk�rty�val vissza�l�st k�vet el. Az adatokat a mulaszt�s megsz�n�s�t k�vet�en m�g �t �vig nyilv�ntartj�k.

A lek�rdez�sek sz�m�nak alakul�sa az eln�k-vez�rigazgat� szerint a tavalyi utols� negyed�vet �s idei els� h�napot tekintve is a hitelez�s megtorpan�s�ra utal, f�leg a lakoss�gi szektorban. A hitelez�si aktivit�s a v�llalati szektorban is m�rs�kl�d�tt, �m kisebb m�rt�kben - mondta Nagy R�bert.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK