Kamatot v�gott a cseh jegybank

2009.02.05. 15:01

A Cseh Nemzeti Bank cs�t�rt�k�n f�l sz�zal�kponttal 1,75 sz�zal�kra cs�kkentette ir�nyad� r�t�j�t, a k�thetes rep�kamatot. Ezzel az alapkamat 2005. okt�ber �ta a legalacsonyabb szintre ker�lt. A jegybank utolj�ra tavaly decemberben hajtott v�gre, ugyancsak f�l sz�zal�kos kamatcs�kkent�st

A d�nt�s ir�nya megfelelt az elemz�k v�rakoz�s�nak, b�r egyesek ak�r egy sz�zal�kpontos kamatm�rs�kl�st sem tartottak kiz�rtnak, mivel id�n az infl�ci� v�rhat�an 2-3 sz�zal�kra szorul vissza, mik�zben a gazdas�g recesszi�ba is ker�lhet Csehorsz�gban.

A Cseh Nemzeti Bank ezzel folytatta hagyom�nyos gyakorlat�t, amelyet a korona t�ls�gos fel�rt�kel�d�se ellen alak�tott ki az elm�lt �vekben: ism�t negyed sz�zal�kponttal elmarad az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) alapkamat�t�l. A t�rs�gi kock�zatker�l�s dac�ra a cseh korona m�g a tavalyi �v v�g�n is er�sebb volt az eur�val szemben, mint 2007 v�g�n.

T�l�rt�kelt a korona

A helyzet az�ta megv�ltozott annyiban, hogy a t�rs�gi valut�kkal egy�tt a cseh korona is megrend�lt, cs�t�rt�k�n k�zel 6 sz�zal�kkal �rt kevesebbet az eur�val szemben, mint az �v v�g�n. Csakhogy k�zben az eur� maga is �sszeesett, szint�n cs�t�rt�k�n t�bb mint 8 sz�zal�kkal �rt kevesebbet doll�rban, mint az �v v�g�n. Ily m�don a cseh kamatd�nt�s nem �rtott a koron�nak, s�t, a d�nt�s ut�n kiss� er�s�d�tt is: 28,2677/eur�ra a d�nt�s el�tti 28,3123/eur�r�l, a kamatenyh�t�s j�t�kony gazdas�gi hat�sainak rem�ny�ben.

A korona le�rt�kel�d�s�nek �teme eddig is elmaradt a forint�t�l vagy a lengyel zloty�t�l - a forint cs�t�rt�k�n kora d�lut�n t�bb mint 12 sz�zal�kkal, a zloty t�bb mint 13 sz�zal�kkal maradt el az �v v�gi �rt�k�t�l eur�ban sz�molva -, �gy a cseh jegybank nyugodtabban t�r�dhet a gazdas�g�l�nk�t�s �rdek�vel.

Sz�ks�g van az �l�nk�t�sre

Erre sz�ks�g is van, az utols� adatok les�jt�k. A p�nz�gyi v�ls�g elker�lte, de a nemzetk�zi gazdas�gi visszaes�s nem k�m�li Csehorsz�got sem. Cs�t�rt�k�n jelent meg a hivatalos statisztika arr�l, hogy decemberben �t�ves cs�csra ugrott a kereskedelmi hi�ny, mert a kivitel - a gazdas�gi n�veked�s motorja a kor�bbi �vekben - harmadik h�napja cs�kkent meredeken �ves �sszehasonl�t�sban, decemberben 13,4 sz�zal�kkal, miut�n novemberben 18 sz�zal�kkal sz�k�lt. A kor�bbi �vekben a cseh gazdas�g az export �vi 15 sz�zal�k k�r�li n�veked�s�hez szokott hozz�.

Sz�mos elemz� �gy v�li, a kor�bban nagyszer�en teljes�t� cseh gazdas�g a tavalyi utols� negyed�vben recesszi�ba s�llyedt. A cseh brutt� hazai term�k (GDP) tavalyel�tt 5,9 sz�zal�kkal b�v�lt, tavalyr�l 4,2 sz�zal�kos �vi �tlagos n�veked�st becs�l az Eur�pai Bizotts�g, �s id�nre legf�ljebb 1,7 sz�zal�kos, j�v�re 2,3 sz�zal�kos t�bbletet j�sol Csehorsz�gnak.

Cs�kkent a re�lb�r

A nemzetk�zi �s a hazai kereslethi�ny miatt az ipar �rt�kes�t�se utols� adat szerint novemberben 18,5 sz�zal�kkal elmaradt az egy �vvel kor�bbit�l, egy �vvel kor�bban m�g t�bb mint 11 sz�zal�kos volt az �ves n�veked�s. Ezzel egy�tt a re�lb�r, szint�n �ves �sszehasonl�t�sban, 1,9 sz�zal�kkal cs�kkent az okt�beri, 0,2 sz�zal�kos visszaes�s ut�n.

Egy �vvel azel�tt m�g rendszeres re�lb�r-emelked�s volt szok�sban. A munkan�lk�lis�g decemberben 6,0 sz�zal�kra emelkedett a novemberi 5,3 sz�zal�kr�l. Csak az infl�ci� javul, lehet�s�get adva a kamatcs�kkent�sre, de szint�n a gazdas�g lanyhul�s�ra utalva: decemberben a tizenk�t havi infl�ci� m�r csak 3,6 sz�zal�kos volt, a tavalyi, 6,3 sz�zal�kos �vi �tlagos infl�ci� legalacsonyabb �sszetev�j�t adva.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK