Munkan�lk�lis�gi adat nyomta le az olaj�rat

2009.02.06. 21:42

Cs�kkent, de j�val napi m�lypont felett z�rt a k�olaj �ra p�nteken Londonban �s New Yorkban. Az OPEC �jabb termel�scs�kkentl�st fontolgat, hogy elej�t vegye a tov�bbi olcs�bbod�snak.

Az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj hord�ja 25 cent gyeng�l�ssel 46,21 doll�ron fejezte be a napot Londonban m�rciusra. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta hord�nk�nti �ra 1,00 doll�rral 40,17 doll�rra hanyatlott a New York-i �rupiacon (NYMEX) m�rciusra.

Az �rcs�kken�s oka, hogy janu�rban a v�rtn�l t�bb ember v�lt munkan�lk�liv� az Egyes�lt �llamokban - p�nteken k�z�lt adat szerint -, ami el�revet�ti a kereslet m�rs�kl�d�s�t a vil�g vezet� olajfogyaszt� orsz�g�ban.

Kora este a k�olaj �ra r�vid id�re a cs�t�rt�ki z�r� szint f�l� ker�lt, el�rte az egy doll�r nyeres�get is azon a v�rakoz�sok miatt, hogy az amerikai t�rv�nyhoz�s hamarosan j�v�hagyja a korm�ny 800 milli�rd doll�ros gazdas�g�l�nk�t� csomagj�t. A keresked�s v�g�re azonban az energiahordoz� �ra ism�t a vesztes�ges oldalra ker�lt.

Az OPEC p�nteken jelezte, hogy legk�zelebbi, m�rciusi miniszteri szint� �l�s�n a termel�s tov�bbi cs�kkent�s�r�l d�nthet.

Jos� Botelho de Vasconcelos, az OPEC soros eln�ke - aki egyben az angolai energia�gyi miniszter - p�nteken k�zlem�nyt adott ki. Ebben jelezte, hogy az olajkartell m�rcius 15-i �l�s�n "a tagorsz�gok, sz�ks�g eset�n, meghozz�k a megfelel� d�nt�st" annak �rdek�ben, hogy kiegyens�lyozott� v�ljon a kereslet �s a k�n�lat az olajpiacon.

A k�olaj �ra hatalmasat esett tavaly j�lius v�ge �ta amiatt, hogy cs�kken a kereslet a glob�lis v�ls�g hat�s�ra. Az OPEC ezt azzal pr�b�lja ellens�lyozni, hogy szeptember �ta napi 4,2 milli� hord�val visszafogta a termel�s�t. Az OPEC szerint azonban m�g mindig t�lk�n�lat van a piacon.

J�liusban a WTI olajfajta hord�nk�nti �ra m�g rekordszinten, 150 doll�r k�r�l volt. A legnagyobb olasz olajv�llalat, az Eni vez�rigazgat�ja, Paolo Scaroni p�nteken azt mondta, hogy szerinte az �v v�g�ig marad a jelenlegi, hord�nk�nti 40 doll�r k�r�li olaj�r.

KAPCSOLÓDÓ CIKK