New York l�bra kapott

2009.02.06. 0:05

A szerdai k�zepesen enyhe es�s ut�n tegnap emelked�ssel, k�zel napi cs�cson z�rtak a vezet� New York-i t�zsdemutat�k.

Az inform�ci�technol�giai �s a p�nz�gyi pap�rok rallyja h�zta izmos nyeres�gbe az amerikai ipari indexet, a Dow Jones-t (DJIA). A mutat� cs�t�rt�k�n 1,3 sz�zal�kkal h�zott.�A DJIA napi legnagyobb nyeres�ge 130 pont, legnagyobb vesztes�ge 112 pont volt. A technol�giai pap�rokkal tel�tett Nasdaq Composite index 2,0 sz�zal�k (31,19 pont) n�veked�ssel 1546,24 ponton fejezte be a napot. A Standard�& Poor's 500 index 1,6 sz�zl�kkl vastagodott.

Napk�zben m�g a vesztes�ges oldalon �lltak a t�zsdemutat�k t�bb kedvez�tlen amerikai makrogazdas�gi h�rre.
Egy csap�sra v�ltozott az addigi bor�l�t� hangulat azokra a piacokon elterjedt h�rekre, miszerint Obama amerikai eln�k �ltal szorgalmazott bankment� csomag felf�ggeszthet egy fontos k�nyvel�si szab�lyt.

Hivatalosan meg nem er�s�tett h�rek szerint a piaci �ron k�nyvelt (mark-to-market) vagyonokr�l van sz�, amelyeket aktu�lis piaci �rt�ken tartanak nyilv�n. Emiatt a p�nzint�zetek t�bb milli�rd doll�r �rt�kben voltak k�nytelenek le�rni k�nyvel�seikben �rt�kpap�rokat. A h�rre t�bb p�nzint�zet addig gyeng�l� �rfolyama nyeres�gbe csapott �t. A Bank of America �rfolyamvesztes�ge is a minim�lisra m�rs�kl�d�tt. Napk�zben a banki r�szv�ny�r 1984 �ta legalacsonyabb szinten volt.

Napk�zben rontott a befektet�i hangulaton az az adat, amely szerint a v�rakoz�sokn�l jobban n�tt �s 26 �ves cs�csra emelkedett a m�lt h�ten az Egyes�lt �llamokban a munkan�lk�li seg�ly�rt el�sz�r folyamod�k sz�ma: szezon�lis kiigaz�t�ssal 626 ezerre, az el�z� heti fel�lvizsg�lt 591 ezerr�l. Az elemz�k csak 583 ezer �j munkan�lk�lit v�rtak. Kedvez�tlen�l fogadta a piac azt is, hogy a decemberi �j gy�ripari megrendel�sek a v�rtn�l nagyobb m�rt�kben cs�kkentek decemberben az Egyes�lt �llamokban.

T�zsdez�r�skor New Yorkban az eur� 1,2810 doll�rra gyeng�lt a szerda k�s� esti 1,2845 doll�rr�l (-0,27 sz�zal�k). A doll�r 91,21 jenre er�s�d�tt az el�z� napi 89,41 jenr�l (+2,01 sz�zal�k). New Yorkban az arany �ra unci�nk�nt a legk�zelebbi, febru�ri hat�rid�re 12,0 doll�rral 913,60 doll�rra n�tt.