New Yorkban rossz h�rnek is tudnak �r�lni

2009.02.06. 23:24

Jelent�s er�s�d�ssel, k�zel napi cs�cson z�rtak a vezet� Wall Street-i t�zsdemutat�k p�nteken. A jelens�g oka paradox m�don egy kimondottan kedvez�tlen h�r.

A technol�giai pap�rok teljes�tm�ny�t t�kr�z� Nasdaq Composite index 2,9 sz�zal�k (45,47 pont) er�s�d�ssel 1591,71 ponton fejezte be a napot New Yorkban. A vezet� ipari r�szv�nyek Dow Jones Industrial Average (DJIA) mutat�ja 8280,59 ponton z�rt 2,7 sz�zal�k (217,52 pont) n�veked�ssel. Ugyanekkora m�rt�k� volt az S&P 500 index nyeres�ge.

Az emelked�s oka, hogy a v�rtn�l is kedvez�tlenebb amerikai makrogazdas�gi �s v�llalati adatok alapj�n a befektet�k szerint imm�r elker�lhetetlen a d�nt�s a gyors korm�nyzati beavatkoz�sr�l, a gazdas�g �l�nk�t�s�r�l.

Janu�rban a korm�ny adatai szerint 598 ezer munkahellyel lett kevesebb az Egyes�lt �llamokban. A Reuters �ltal megk�rdezett elemz�k �tlagosan 525 ezer munkahely megsz�n�s�re sz�m�tottak. Az amerikai recesszi� kezdete, 2007 �ta 3,6 milli� ember ker�lt utc�ra az Egyes�lt �llamokban.

A Dow Jones 30 pap�rja k�z�l 29 pluszban fejezte be a napot. A Bank of America emelkedett a legink�bb, 27 sz�zal�kkal, miut�n a p�nzint�zet bejelentette, hogy nincs sz�ks�ge tov�bbi �llami seg�ts�gre. A Citigroup �s a JP Morgan is 10 sz�zal�k f�l�tti nyeres�ggel z�rt - �rta a Bloomberg h�r�gyn�ks�g.

Hogy m�gsem olyan r�zs�s a helyzet, j�l mutatja, hogy az el�rejelz�sek szerint az S&P 500 mutat� f�lezer v�llalata az id�n 13,3 sz�zal�kkal kevesebb osztal�kot fog kifizetni a kor�bbin�l, ami a legnagyobb cs�kken�s lenne 1942 �ta - h�vta fel a figyelmet a MarketWatch.

A rossz fejlem�nyeket gyarap�totta m�g a News Corp �s az Aon Corp rossz negyed�ves adata. Rupert Murdoch m�diav�llalata t�rt�net�nek legnagyobb id�szaki vesztes�g�t szenvedte el, a vil�g legnagyobb biztos�t�si br�kerc�ge pedig bev�telcs�kken�sr�l sz�molt be.

Az energetikai �gazat pap�rjait a k�olaj �r�nak az es�se h�zta lefel�. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta hord�nk�nti �ra 1,00 doll�rral 40,17 doll�rra hanyatlott a New York-i �rupiacon (NYMEX) m�rciusra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK