Cs�kkenten� a bankok jogait a korm�ny

2009.02.09. 19:35

Egyhang�lag t�mogatta �s orsz�ggy�l�si vit�ra bocs�totta az egyoldal� banki szerz�d�sm�dos�t�sok megsz�ntet�s�re vonatkoz� javaslatot az Orsz�ggy�l�s gazdas�gi �s informatikai bizotts�ga h�tf�i �l�s�n. A vit�ban mindk�t nagy parlamenti p�rt tov�bbi l�p�seket is javasolt, hogy az egyenrang�s�g ir�ny�ba mozduljon a p�nzint�zetek �s �gyfelek k�z�tti viszony.

Alexa Gy�rgy (MSZP) elmondta: a P�nz�gyminiszt�rium ind�tv�nya az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�sok megsz�ntet�s�re csup�n az els� l�p�s lehet a p�nzint�zetek �s az �gyfelek k�z�tti viszony �trendez�s�re, mert a gazdas�gi v�ls�g miatti kock�zatokat az �gyfelekre h�r�tj�k. A k�pvisel� hozz�tette: a kor�bban fenntarthat�, a p�nzint�zeteknek er�s biztons�got jelent� jogokat cs�kkenteni kell a jelenlegi viszonyok k�z�tt, mivel jogosults�gaikat egyoldal�an, az �gyfeleket h�tr�nyosan �rint� m�don haszn�lj�k ki.

Hasonl�an v�lekedett Koszor�s L�szl� (Fidesz) is, aki szerint a jelenlegi ind�tv�nyn�l j�val szigor�bb �s komplexebb megszor�t�sokra lenne sz�ks�g a bankokkal szemben. Podol�k Gy�rgy (MSZP), a bizotts�g eln�ke a vita lez�r�s�t k�vet�en kijelentette: a gazdas�gi bizotts�g a t�rv�nyjavaslat m�dos�t�s�ra aj�nl�sokat fog tenni, azonban ha ezek nem vezetnek eredm�nyre, a bizotts�g �ll�sfoglal�st is tehet a k�rd�sben.

Ha az orsz�ggy�l�s is elfogadja a P�nz�gyminiszt�rium "a p�nz�gyi k�zvet�t�rendszer fel�gyelet�t �rint� egyes t�rv�nyek m�dos�t�sa" c�m� ind�tv�ny�t, a p�nzint�zeteknek 60 nappal a kamatot, d�jat, vagy k�lts�get �rint� szerz�d�sm�dos�t�s hat�lyba l�pte el�tt �rtes�teni�k kell az �gyfeleket a v�ltoz�sokr�l, amennyiben azonban az �gyfelek ezt a m�dos�t�st sz�mukra el�nytelennek �t�lik meg, k�lts�gmentesen felmondhatj�k szerz�d�s�ket.

A bankok tev�kenys�ge mellett a t�rv�nyhoz�snak jobban oda kellene figyelnie a banki csomagokat k�pes�t�s n�lk�l k�zvet�t� �gyn�k�kre is, akik tev�kenys�g�nek ellen�rz�s�re jelenleg semmilyen szab�lyoz�s nincsen - emelte ki P�ski Andr�s (Fidesz) az �l�sen. A k�pvisel� hozz�tette: �js�gokban sz�mtalan olyan hirdet�st lehet tal�lni, amelyek olyan embereknek is hitelt �g�rnek, akiket a p�nzint�zetek rendk�v�l magas kock�zat� �gyfeleknek tartanak.

A P�nz�gyminiszt�rium szerint ezek a p�nz�gyi k�zvet�t�k jelenleg nem ellen�rizhet�k, mivel m�g�tt�k olyan fogyaszt�i csoportok �ltal ny�jtott szolg�ltat�sok �llnak, amelyek nem tartoznak a fel�gyeleti szervek hat�sk�re al�, azonban a korm�ny dolgozik egy javaslaton ennek megv�ltoztat�s�ra.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK