Est�re fellend�ltek az eur�pai t�zsd�k

2009.02.09. 21:00

H�tf�n a p�nz�gyi pap�rok er�s�d�s�nek, illetve az olaj dr�gul�s�t�l megugrott energiaipari r�szv�nyek �rfolyamemelked�s�nek k�sz�nhet�en a vezet� nyugat-eur�pai t�zsdeindexek egy�rtelm�en a pozit�v tartom�nyban z�rtak. Nem volt kiv�tel ez al�l a legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyeket tartalmaz� FTSEurofirst 300 index sem, amely 0,6 sz�zal�kkal 831,46 pontra ment fel v�g�l.

A p�nz�gyi r�szv�nyek sz�rnyal�s�t a Barclays Bank v�rtn�l jobb eredm�nyei t�mogatt�k, az energiar�szv�nyek dr�gul�s�t pedig a nyersolaj piaci �r�nak mintegy 3 sz�zal�kos dr�gul�sa.

A Barclays Bank �rfolyama 10,9 sz�zal�kkal ugrott fel a londoni t�zsd�n, nem utols� sorban ennek k�sz�nhet� a t�zsde FTSE-100 r�szv�ny�nek z�r�sra el�rt 4307,61 pontja, ami 0,37 sz�zal�kkal volt a p�nteki z�r�s felett. A p�nz�gyi pap�rok k�z�l ink�bb a biztos�t�iak er�s�dtek nagyobb, 5 sz�zal�kot is meghalad�, m�rt�kben. Az olajipariak m�rs�keltebben dr�gultak.

Frankfurtban a DAX-30 0,48 sz�zal�kkal emelkedve z�rt 4666,82 ponton. Itt a Commerzbank r�szv�ny�nek 8,53 sz�zal�kos �s a Deutsche Bank r�szv�ny�nek 6,18 sz�zal�kos dr�gul�sa adott nagy l�k�st a DAX-nak. Az energiav�llalatok �s a Deutsche Telekom �rfolyama esett.

P�rizsban a CAC-40 mutat� 0,39 sz�zal�kkal emelkedett, ugyancsak f�leg p�nz�gy r�szv�nyekt�l (Dexia: +5,86 sz�zal�k, AXA: +4,07 sz�zal�k).

A vars�i t�zsde WIG20 indexe 3,04 sz�zal�kkal 1578,37 pontra n�tt. A nyugat-eur�pai piaci fejlem�nyekhez hasonl�an Vars�ban is er�s�dtek a banki pap�rok: a PKO Bank 5,88 sz�zal�kkal 27,0 zlotyra, a BRE Bank 7,03 sz�zal�kkal 12,80 zlotyra n�tt. A r�zipari KGHM �rfolyama 7 sz�zal�kkal dr�gult 37,45 zlotyra. A t�vk�zl�si TPSA r�szv�ny�ra 1,87 sz�zal�kkal emelkedett, 19,10 zlotyra. Az olajipari PKN Orlen �rfolyama 1,32 sz�zal�kkal 23,00 zlotyra er�s�d�tt. A Mol �rfolyama 4,54 sz�zal�kos cs�kken�ssel 145,10 zlotyn z�rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK