Kedvezm�nyes hitel a v�llalkoz�soknak

2009.02.09. 13:49

�sszesen 140 milli�rd forintos kedvezm�nyes forg�eszk�zhitelt kaphatnak a kis- �s k�z�pv�llalkoz�sok �t kereskedelmi bank r�szv�tel�vel - jelentette be Bajnai Gordon nemzeti fejleszt�si �s gazdas�gi miniszter h�tf�n Budapesten, sajt�t�j�koztat�n.

A kedvezm�nyes csomag r�sze annak a mintegy 560 milli�rd forintos, a v�llalkoz�sok sz�m�ra k�zvetlen�l el�rhet� forr�snak, amelyet m�g tavaly �sszel ind�tott el a korm�ny. A tervek szerint m�g a h�ten h�rom �j kereskedelmi bank csatlakozik a hitelny�jt�shoz, �s az els� hiteleket - az egyes bankok felk�sz�l�s�t�l f�gg�en - legk�s�bb febru�r v�g�n, m�rcius elej�n vehetik fel a v�llalkoz�sok. A konstrukci� kamata kedvez�, 11 sz�zal�kos lesz. Egy v�llalkoz�s maximum 200 milli� forint hitelt ig�nyelhet, a hitelhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. automatikus garanci�ja kapcsol�dik.

Bajnai Gordon al�h�zta: a v�llalkoz�sok sz�m�ra jelenleg a legnagyobb gondot a forg�eszk�zhitelek hi�nya okozza. Ezen pr�b�l seg�teni a konstrukci�, amely egy �v plusz egy nap futamid�re sz�l� k�lcs�n felv�tel�t teszi lehet�v� a v�llalkoz�sok sz�m�ra. A miniszter arr�l is sz�lt, hogy az els� k�rben a K and H Bank, az MKB Bank, a Raiffeisen Bank, az UniCredit Bank �s a Takar�kbank �rta al� a hitelny�jt�sr�l sz�l� meg�llapod�st, de m�g a k�zelj�v�ben h�rom �j kereskedelmi bank csatlakozik a hitelez�shez.

A miniszter kiemelte: a korm�ny sz�mos jelent�sebb hitelcsomaggal pr�b�lja seg�teni a hazai v�llalkoz�sok p�nzhez jut�s�t, �gy m�g tavaly novemberben egy olyan gazdas�g�l�nk�t� csomagot hirdetett meg, amely a k�vetkez� k�t �vben t�bb mint 1.400 milli�rd forint forr�st juttathat a v�llalkoz�sokhoz. Bajnai Gordon elmondta: a konstrukci�ban a Magyar Fejleszt�si Bank (MFB) �s a Magyar V�llalkoz�sfinansz�roz�si Zrt. is r�szt vesz �gy, hogy a hitelny�jt�s forr�s�ul szolg�l� p�nzeszk�z�k k�z�tt a nemzetk�zi p�nzpiacokr�l felvett forr�sokat "vegy�tik" uni�s p�nzekkel.

Er�s J�nos, az MFB vez�rigazgat�ja elmondta: a forr�sokb�l 90 milli�rd forintot az MFB teremt el� a nemzetk�zi p�nzpiacr�l, 50 milli�rd forintot pedig a Magyar V�llalkoz�sfinansz�roz�si Zrt. bocs�t rendelkez�sre

K�rd�sekre v�laszolva Erdei Tam�s, az MKB Bank vez�rigazgat�ja elmondta: a magyar kereskedelmi bankok �rdeke az, hogy az �gyf�lk�r�kbe tartoz� v�llalkoz�sok min�l jobb �llapotban v�szelj�k �t a v�ls�got, ezen seg�t ez a konstrukci�. Elmondta azt is, hogy ez az �j hitelterm�k nem haszn�lhat� fel majd az egyes v�llalkoz�sok r�gi hiteleinek kiv�lt�s�ra. "Nem t�mogat�s, hitel ez az �j konstrukci�, s�t a k�lcs�nh�z jut�s felt�teleit sem k�nny�tik a bankok" - mondta Erdei Tam�s.

B�ba �gnes, a K&H vez�rigazgat�-helyettese arr�l sz�lt, hogy az al��r� p�nzint�zetek �rdekeltek a min�l gyorsabb hitelny�jt�sban. Arra t�rekszenek, hogy ez a hitelkeret hamarosan kihelyezhet� legyen, de a megfelel� hitelez�sre a banki munkat�rsakat is fel kell k�sz�teni, �s ez id�t vesz ig�nybe.

Bajnai Gordon hozz�tette: ahhoz, hogy egy szerz�d�st al��r� bank hossz� t�von a konstrukci�ban maradjon, havonta legkevesebb 500 milli� forintot kell kihelyeznie az �gyf�l v�llalkoz�sokhoz.