�les�tett�k a tartoz�smentes ad�z�k list�j�t

2009.02.10. 13:05

Az eredeti menetrendnek megfelel�en ma elindult az ad�hivatal tartoz�smentes ad�z�kat felsorol� list�ja. Az APEH honlapj�n el�rhet�v� v�lt az az adatb�zis, amellyel a k�ztartoz�smentes ad�z�kra kereshet�nk r�.

Az APEH azokat a c�geket, v�llalkoz�sokat, v�llalkoz�kat veszi fel az adatb�zisba, amelyek nem rendelkeznek k�ztartoz�ssal. Az a v�llalkoz�s, amely az �sszes bevall�si �s ad�fizet�si k�telezetts�g�nek eleget tett, vagy az ad�hat�s�gt�l r�szletfizet�sre enged�lyt, fizet�shalaszt�st kapott, teh�t nincs aktu�lis befizet�si k�telezetts�ge, k�rheti azt, hogy az ad�hivatal vegye fel a k�ztartoz�smentes ad�z�k t�bor�ba.

Ha valaki ebben az adatb�zisban szerepel, akkor a k�zbeszerz�si p�ly�zatokkal kapcsolatos kifizet�sekn�l, m�r nem kell az ad�hivatalt�l egy�ttes ad�igazol�st k�rnie, mert az a szervezet, amelyik a kifizet�st teljes�ti, megn�zi az ad�hivatal list�j�t. A lista archiv�lt lesz, azaz mindig visszakereshet�. Az ad�hivatal az �j, elektronikus szolg�ltat�s mellett term�szetesen megtartja a hagyom�nyos elj�r�st is, azaz tov�bbra is k�rhet� elektronikusan �s pap�ron is ad�igazol�s.