A vil�g nyersolaj ir�nti kereslete 2009-ben a v�rtn�l is gyorsabban fog cs�kkenni a glob�lis vil�ggazdas�g gyenges�gei miatt - k�z�lte szerd�n havi jelent�s�ben a Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�g (IEA).

Az IEA azut�n m�dos�totta az olajkeresletre vonatkoz� progn�zis�t, hogy a Nemzetk�zi Valutalap az idei �vre vonatkoz� glob�lis n�veked�si el�rejelz�s�t 0,5 sz�zal�kra sz�ll�totta le. A szervezet szerint a nyersolajkereslet napi 980 ezer hord�val 84,7 milli�ra esik vissza az id�n. Az IEA el�z� el�rejelz�s�ben napi 500 ezer hord�s visszaes�s szerepelt.

A keresletcs�kken�sel egyidej�leg a fejlett ipari orsz�gokban (OECD-tagorsz�gok) n�vekednek az olajk�szletek. A k�szlet decemberben 57 napra volt elegend�, szemben a november v�gi 56,4 nappal. Az �v h�tral�v� r�sz�ben viszont a k�szletek m�rs�kl�d�se v�rhat� az IEA szerint, ha az OPEC sikeresen hajtja v�gre termel�scs�kkent�s�t.

Kezdetben az �remelked�sek, �jabban pedig a p�nz�gyi �s a gazdas�gi v�ls�g sz�ntette meg a nyersolajkereslet kor�bbi �vi 1 sz�zal�k feletti n�veked�si �tem�t - v�li az IEA. Az olaj�rak a 147,27 doll�ros �rral 2008 j�lius�ban tet�z�dtek, az�ta a kereslet er�teljes visszaes�s�nek hat�s�ra 40 doll�ros szintre s�llyedtek.