�llami hitelgaranci�k a mez�gazdas�gban

2009.02.16. 13:54

A magyar �llam k�szfizet� kezess�get v�llalt legfeljebb 5-5 milli�rd forint �rt�kig az IKR Termel�s-fejleszt�si �s Kereskedelmi Zrt., valamint a KITE Mez�gazdas�gi Szolg�ltat� �s Kereskedelmi Zrt. forg�eszk�z hitelei t�ke�sszeg�nek 80 sz�zal�k�ra n�gy�ves futamid�re.

Az �llami kezess�gv�llal�sr�l sz�l� korm�nyhat�rozatot a Magyar K�zl�ny 17. sz�m�ban tett�k k�zz�. C�ljuk, hogy m�rs�kelj�k a gazdas�gi v�ls�g a mez�gazdas�gi mikro, kis- �s k�z�pv�llalkoz�sokra gyakorolt hat�s�t. Az �llami k�szfizet� kezess�g�rt az IKR-nek �s a KITE-nek is egyszeri kezess�gv�llal�si d�jat kell fizetnie a magyar �llam r�sz�re, amelynek m�rt�ke a kezess�ggel biztos�tott t�ke�sszeg 2 sz�zal�ka.

Gr�f J�zsef f�ldm�vel�s�gyi �s vid�kfejleszt�si miniszter elmondta: a k�t sz�ban forg� v�llalkoz�s finansz�roz� bankja cs�kkentette a c�gek sz�m�ra biztos�tott �ven bel�li forg�eszk�z hitellimitet, ez�rt volt sz�ks�g az �llami garanci�ra.

E n�lk�l ugyanis az IKR-n�l �s a KITE-n�l m�k�d� termeltet�si rendszerek m�k�d�se ker�lne vesz�lybe. Azaz sem az IKR, sem a KITE nem tudn� el�finansz�rozni a termel�ket, �gy p�ld�ul vet�mag, n�v�nyv�d� szer, m�tr�gya megv�tel�hez nem tudna el�re p�nzt adni nekik. Az �llami garanci�val a c�gek el�g forg�eszk�zhitelt tudnak felvenni a termeltet�s biztos�t�s�hoz - tette hozz� a miniszter.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK