Tov�bb cs�kkent az olaj �ra Amerik�ban

2009.02.17. 19:02

Cs�kken�ssel z�rt a k�olaj �ra kedden New Yorkban �s Londonban, miut�n a vil�ggazdas�gban ism�t er�s�d� recesszi�s aggodalmak az olajkereslettel kapcsolatos f�lelmeket is er�s�tett�k.

Az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj hord�ja 2,25 doll�r gyeng�l�ssel 41,03 doll�ron fejezte be a napot Londonban, �prilisi lej�ratra. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta hord�nk�nti �ra 2,58 doll�rral 34,93 doll�rra esett a New York-i �rupiacon (NYMEX) a kedden kifut� m�rcius lej�ratra.

Az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj hord�ja 2,25 doll�r gyeng�l�ssel 41,03 doll�ron fejezte be a napot Londonban, �prilisi lej�ratra. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta hord�nk�nti �ra 2,58 doll�rral 34,93 doll�rra esett a New York-i �rupiacon (NYMEX) a kedden kifut� m�rcius lej�ratra.

A befektet�k felfigyeltek ugyan, hogy az OPEC fokozatos termel�scs�kkent�se �jabban a szok�sosn�l jobban k�veti a kereslet apad�s�t, �s az export�r szervezet tov�bbi cs�kkent�seket sem z�r ki, de a vil�ggazdas�gi fejlem�nyek, adatok minduntalan meger�s�tik a gyenge kil�t�sokat. Legut�bb az a h�tf�i jelent�s hangolta le a befektet�ket, hogy a jap�n gazdas�g 3,3 sz�zal�kkal visszaesett a tavalyi utols� negyedben, ekkora GDP-cs�kken�s negyed�ven bel�l utolj�ra 1974-ben volt Jap�nban.

Az amerikai energia�gyi miniszt�rium �s a Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�g (IEA) m�lt h�ten kiadott, leg�jabb j�slata egyform�n napi 84,7 milli� hord�s �tlagra teszi a vil�g id�n v�rhat� k�olajfogyaszt�s�t. Az amerikai miniszt�rium szerint az idei fogyaszt�s 1,4 sz�zal�kkal, az IEA szerint 1,1 sz�zal�kkal lesz kisebb a tavalyin�l, a tavalyi, 0,3 sz�zal�kos fogyaszt�scs�kken�s ut�n.

Mindketten a fogyaszt�s nagyobb cs�kken�s�t val�sz�n�s�tik, mint amit janu�rban jeleztek, �spedig a gazdas�gi kil�t�sok roml�sa miatt. Az amerikai miniszt�rium a janu�ri becsl�s�t 0,6 sz�zal�kos vil�ggazdas�gi n�veked�s felt�telez�s�re, az �j, febru�ri becsl�s�t 0,1 sz�zal�kos vil�ggazdas�gi recesszi� kil�t�s�ra alapozta. Az IEA az el�z� becsl�shez 1,2 sz�zal�kos vil�ggazdas�gi n�veked�si �tlagb�l indult ki, az �j, szerd�n megjelent becsl�s�t az IMF janu�r v�gi el�rejelz�s�ben szerepelt, 0,5 sz�zal�kos n�veked�si vil�g�tlag kil�t�s�ra alapozta.

Szak�rt�k szerint �vi 2 sz�zal�kos GDP-n�veked�si vil�g�tlag alatt a k�olaj �ra m�g 70 doll�rt sem igen �rhet el, hacsak nem �p�l r� politikai fel�r. Az ut�bbi id�ben azonban a politikai fel�rak is cs�kkentek, legut�bb annak nyom�n, hogy Barack Obama amerikai eln�k m�lt h�ten k�zvetlen t�rgyal�sokat, �jfajta kapcsolatokat aj�nlott Ir�nnak.

Kedden k�s� d�lut�n a nyugati f�ltek�n ir�nyad� amerikai West Texas Intermediate (WTI) referenciafajta hord�ja 34,63 doll�r volt New Yorkban m�rciusra, 2,88 doll�rral olcs�bb a p�nteki z�r�n�l. H�tf�n a New York-i �rut�zsde (NYMEX) z�rva volt, �nnepnap miatt.

Az eur�pai p�rlatkereskedelem sz�m�ra ir�nyad� londoni g�zolajjegyz�s tonn�nk�nt 381,25 doll�r volt Londonban, 17,00 doll�rral olcs�bb a p�nteki z�r�n�l. H�tf�n 12,50 doll�rral olcs�bbodott.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK