Bajnai: nem kell �llamos�tani a bankokat

2009.02.18. 19:52

Bajnai Gordon fejleszt�si �s gazdas�gi miniszter nem l�t okot arra, hogy Magyarorsz�gon az �llam tulajdonr�szt szerezzen esetleg valamelyik kereskedelmi bankban. A miniszter ezt a szerdai korm�nysz�viv�i t�j�koztat�n mondta anak kapcs�n, hogy az merikai jegybank egykori eln�ke, Alan Greenspan szerint sz�ks�g lehet bizonyos bankok ideiglenes �llamos�t�s�ra".

Bajnai Gordon eml�keztetett r�, hogy az Egyes�lt �llamokban sokkal nagyobb a baj mint Eur�p�ban, ott l�nyeg�ben m�r az �llamos�t�s meg is t�rt�nt n�h�ny befektet�si bank eset�ben, s�t Nagy-Britanni�ban is m�r t�bb bankban t�bbs�gi r�szesed�ssel rendelkezik az �llam.

Elmondta: kor�bban elk�pzelhetetlen lett volna, hogy az Egyes�lt �llamokban, "a vil�g legliber�lisabb gazdas�g�ban", a liber�lis kapitalizmus szimb�lum�nak sz�m�t� befektet�si bankokban, nagy kereskedelmi bankokban az �llam tulajdonr�szhez jusson.

Hozz�tette: elvileg nem lehet kiz�rni, hogy ha bajba jutna egy bank, akkor az �llamnak teljes s�ly�val k�zbe kell l�pnie, de "�n ma Magyarorsz�gon ilyen helyzetet nem l�tok �s nem is tartom val�sz�n�nek, hogy ez bek�vetkezhet".

Bajnai szerint sz�ks�g lenne arra, hogy az eur�pai korm�nyok egyeztetett m�don, k�z�sen az eg�sz eur�pai p�nzpiacra dolgozzanak ki, fogadjanak el koncepci�kat. Mik�zben a bankok hat�ron �tny�l� m�don tev�kenykednek, az egyes korm�nyok nemzeti keretek k�z�tt fel�gyelik az ottani bankrendszereket.

Bajnai Gordon szerint az eur�pai egy�ttm�k�d�s az�rt is sz�ks�ges lehet, mert p�ld�ul Magyarorsz�gon a bankrendszer m�r hozz�vet�leg 80 sz�zal�kban k�lf�ldi k�zben van. Hozz�tette: a nemzeti szab�lyoz�sok pedig nem tudj�k megfogni azt a kr�zist, ami most kialakult.

Kiemelte: a magyar korm�ny els�k�nt, m�r a v�ls�g kit�r�se el�tt egy egys�ges eur�pai p�nz�gyi fel�gyeleti rendszer l�trehoz�s�t javasolta.

Egy m�sik k�rd�sre, amely Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k szerdai nyilatkozat�nak �rtelmez�s�re vonatkozott, miszerint mit �rtett a korm�nyf� az esetleges "nem szokv�nyos piaci beavatkoz�son" a forint v�delm�ben, kit�r� v�laszt adott.

Elmondta azonban, hogy a korm�ny �s a gazdas�gi szerepl�k sz�m�ra legink�bb a forint napi �rfolyam�nak igen jelent�s ingadoz�sa zavar�. Hozz�tette: hosszabb t�von ezt csak �gy lehet m�rs�kelni, ha a k�lts�gvet�s az �llamh�ztart�si deficitre vonatkoz�an a maastrichti krit�riumok megk�vetelte szinten, vagy az alatt marad, �s az orsz�g r��ll a n�veked�si p�ly�ra azoknak a felv�zolt gazdas�gpolitikai l�p�seknek a k�vetkezt�ben, amelyeket a korm�nyf� a Parlamentben ismertetett.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK