T�bb, mint hat �ves m�lyponton z�rt a Dow Jones. A 7465,95 pont 1,2 sz�zal�kos es�st jelent az el�z� napi z�r�shoz k�pest, ilyen m�lys�gben 2002�novembere �ta nem z�rt az index. Az S&P 500 ugyancsak rosszul teljes�tett a maga 1,2 sz�zal�kos m�nusz�val, �gy 778,94 ponton z�rt. A technol�giai pap�rokkal tel�tett Nasdaq 1,7 sz�zal�kkal teljes�tette alul tegnapi z�r��rt�k�t, 1442,82 ponton v�gzett.

Nick Kalivas, az MF Research elemz�je m�g a nap folyam�n �gy nyilatkozott a MarketWatch-nak - m�r akkor a "b�v�s 7500 pont alatt volt a Dow -, hogy a piac val�ban a befektet�k idegeit teszteli, az egyik lehet�s�g az, hogy az amerikai gazdas�g iszonyatos hanyatl�sa folytat�dik, vagy a ment�csomagok bev�ltj�k a hozz�juk f�z�tt rem�nyeket. Amennyiben a Dow�7500 pont alatt z�r, sok befektet��aggodalma v�lna val�ra�- mondta nem sokkal a z�r�s el�tt Jack Ablin, a Harris Private Bank vezet� elemz�je.

Cs�t�rt�k�n sz�mos, j�r�szt kedvez�tlen makrogazdas�gi �s v�llalati adat l�tott napvil�got. A r�szv�ny�rak ism�telt hanyatl�sa ellen�re befektet�k egy r�sze m�r abban b�zik, hogy a piac m�lypont k�zeli szinten van, az�rt �vatosan v�s�rolni kezdt�k azokat a r�szv�nyeket, amelyeknek az �rfolyama rendk�v�l sokat vesztett az ut�bbi id�szakban.

�sszess�g�ben gyeng�ltek a banki r�szv�nyek. A Citigroup �rfolyama 13 sz�zal�kos cs�kken�ssel 18 �ve legalacsonyabb szintre ker�lt, a Bank of America r�szv�ny�ra 14 sz�zal�kkal esett. Ezt azok a feler�s�d�tt f�lelmek okozt�k, hogy az �gazati c�gek egyre n�vekv� vesztes�gei miatt a korm�ny �gy d�nthet, �llamos�tja a k�l�n�sen bajban l�v� nagy bankokat. Gyeng�lt a biztos�t�k �rfolyama is, miut�n a m�sodik legnagyobb�� �letbiztos�t�, a Prudential Financial hitelmin�s�t�s�t k�t oszt�lyzattal "BBB"-re rontotta a Fitch Ratings.��������

A befektet�ket �vatoss� teszi, hogy a m�lt h�ten a munkan�lk�li seg�lyt els� alkalommal k�relmez�k sz�ma 627 ezer lett, azaz megegyezik a m�lt heti �rt�kkel, �s magasabb az elemz�k �ltal v�rt 620 ezern�l. A tart�san munkan�lk�liek sz�ma ugyanakkor 170 ezerrel 4,987 milli�ra n�vekedett, ami a mutat� 1967-es bevezet�se �ta a legmagasabb �rt�k. Az elemz�k viszonylag m�rs�keltebb emelked�st, 4,86 milli� k�relmez�t v�rtak. Az adat fontos jelz�sz�ma annak, hogy a recesszi� elm�ly�l�se a munkaer�piacon is roml�st id�z el�.

Cs�t�rt�k�n ismertett�k azt is, hogy az Egyes�lt �llamok k�z�p-atlanti t�rs�g�ben jelent�sen cs�kkent a febru�ri gy�ripari aktivit�s.

A t�zsdei hangulatot befoly�solta, hogy janu�rban a termel�i �rak 0,8 sz�zal�kkal, a v�rtn�l jobban n�ttek az Egyes�lt �llamokban. �t h�nap ut�n ker�lt sor ism�t n�veked�sre, ugyanis j�lius �ta az energia �res�se hat�rozta meg az infl�ci�s mutat� alakul�s�t. A magindex janu�rban 0,4 sz�zal�kkal n�tt, a v�rt 0,1 sz�zal�k helyett.