Az amerikai korm�ny keresett ind�tott az UBS AG sv�jci bankcsoport ellen cs�t�rt�k�n egy floridai sz�vets�gi b�r�s�gn�l: azt akarja el�rni, hogy az UBS fedje fel az amerikai ad�hat�s�gnak (IRS) azon amerikai �gyfelei kil�t�t, akiknek titkos sv�jci sz�ml�i vannak.

A washingtoni igazs�g�gy-miniszt�rium k�zl�se szerint 52 ezer amerikai titkolta el az UBS bankn�l nyitott sz�ml�j�t a korm�ny el�l, megs�rtve ezzel az ad�szab�lyokat. A Miamiban beny�jtott kereset szerint az ad�csal�k az eltitkolt sz�ml�kon 14,8 milli�rd doll�rnyi �sszeget helyeztek el az ut�bbi egy �vtizedben.

Az UBS szerd�n k�z�lte, hogy egy kor�bban ellene ind�tott peres elj�r�s le�ll�t�s��rt cser�be beleegyezett: kiadja 250-300, ad�ker�l�ssel v�dolt amerikai �gyfele adatait, �s 780 milli� doll�r k�rt�r�t�st fizet. Az UBS ellen amiatt ind�tottak keresetet, hogy gazdag amerikai �gyfeleinek seg�tett az amerikai ad�hat�s�g megker�l�s�ben.

Hans-Rudolf Merz sv�jci eln�k n�h�ny �r�val a cs�t�rt�ki �j kereset beny�jt�sa el�tt az agg�d� �gyfelek megnyugtat�s�ra viszont k�z�lte: orsz�ga ennek ellen�re ragaszkodik ahhoz az �rt�kes hagyom�nyhoz, hogy a banktitok s�rthetetlen. A sv�jci nemzeti identit�snak az orsz�g semlegess�ge mellett a legend�s banktitok is a r�sze. Egy 75 �ve �rv�nyben lev� t�rv�ny �rtelm�ben csak abban az esetben oldhat� fel a banki titoktart�s, ha valaki sz�nd�kosan becsapja az ad�hat�s�gokat, abban az esetben viszont nem, ha nem vallotta be minden vagyon�t. Ilyen megk�l�nb�ztet�st csak Sv�jc �s tov�bbi n�h�ny �llam alkalmaz.