Csek�ly plusz Toki�ban

2009.02.19. 7:37

A toki�i �rt�kt�zsde ir�nyad�mutat�ja cs�t�rt�k�n szer�nyen emelkedett, miut�n el�z� nap n�gy h�napja nem l�tott m�lys�gbe s�llyedt.

Az emelked�sben szerepet j�tszott�a gyeng�bb jen mellett a k�zponti bank bejelent�se, hogy�egybilli� jen erej�ig v�s�rol r�vid lej�rat� v�llalati k�tv�nyeket.

Jav�totta a hangulatot az is, hogy a�k�nai korm�ny k�z�lte,�b�v�ti a gazdas�g�l�nk�t� programj�ba bevont �gazatok sz�m�t. Mindez f�leg a nagy export�r�k �s a fejlett technol�giai c�gek r�szv�nyeinek kedvezett Toki�ban.

Az ir�nyad� mutat� 7558 ponton fejezte be a cs�t�rt�ki keresked�st, ami 0,3 sz�zal�kos t�bbletet jelent a szerdai v�geredm�nyhez k�pest, de a m�lt �v v�g�n feljegyzett szinthez k�pest b� 10 sz�zal�kos m�nuszt takar.�A toki�i t�zsdez�r�skor�a hongkongi Hang Seng mutat� 0,41,�a sz�uli Kospi 0,45 sz�zal�kos vesztes�gn�l tartott, a�sanghaji�index viszont�0,7 sz�zal�kos nyeres�get mutatott.�