Id�n meg kell teremteni annak a felt�teleit, hogy Magyarorsz�g bel�phessen az ERM-2 �rfolyamrendszerbe - mondta Veres J�nos p�nz�gyminiszter az Orsz�gos �rdekegyeztet� Tan�cs p�nteki plen�ris �l�s�n.

A nyugd�jrendszer �talak�t�s�nak szak�rt�i konzult�ci�i m�r t�bb mint egy �ve folynak, teh�t "a korm�ny nem r�gt�n�z" - reag�lt egy m�sik munkav�llal�i felvet�sre a p�nz�gyminiszter, r�gz�tve azt, hogy a 2009. �vi k�lts�gvet�st nem �rinti a nyugd�jrendszer �talak�t�sa, annak c�lja a rendszer hossz� t�v� fenntarthat�s�ga.

Nagyob ad�cs�kkent�st v�rnak a munkaad�k

A munkaad�i oldal az ad�rendszer eg�sz�t �rint�, 8-10 sz�zal�kpontos ad�cs�kkent�st javasolt, valamint az eur� el�szob�j�ba, az ERM-2-be val� min�l gyorsabb bel�p�st szorgalmazott Rolek Ferenc, a munkaad�i oldal sz�viv�je. A Munkaad�k �s Gy�riparosok Orsz�gos Sz�vets�g�nek (MGYOSZ) aleln�ke szerint a munkav�llal�i oldal nem �rz�keli a v�ls�g s�ly�t. Szerinte most nem arr�l kell besz�lgetni, mik�nt lehet elosztani igazs�gosan 100 milli�rd forintot.

A munkaad�i oldal �gy l�tja, hogy az orsz�g hossz� versenyk�pess�ge ker�lhet bajba, ha nem siker�l meg�llapodni a 8-10 sz�zal�kpontos ad�m�rs�kl�sben, ami jav�thatja a versenyk�pess�get. Az ad�k 8-10 sz�zal�kpontos m�rs�kl�se azt jelenten�, hogy a jelenlegi a brutt� hazai term�k n0 sz�zal�k�t kitev� ad�szint 30 sz�zal�kra cs�kkenne, ehhez a kiad�sokat 2200-2700 milli�rd forinttal kellene visszafogni.)

Demj�n: cs�kkenteni kell a termel�k ad�j�t

Demj�n S�ndor, a Munkaad�k �s V�llalkoz�k Orsz�gos Sz�vets�g�nek (VOSZ) eln�ke a versenyszf�r�ban m�k�d� v�llalkoz�sokn�l szervez�d� szakszervezetek l�trehoz�s�t javasolta. A VOSZ eln�ke szerint megfontoland� a sz�kebben vett termel�szf�ra, az ipar, a mez�gazdas�g �s a sz�ll�t�s ad�szintj�nek 15 sz�zal�kpontos cs�kkent�se, �s a bankszf�ra t�rsas�gi ad�j�nak lesz�ll�t�sa 5 sz�zal�kra is. A t�bbi �gazat majd k�s�bb ker�lhet sorra - tette hozz�. A VOSZ eln�ke figyelmeztetett: ha a korm�ny most nem teszi meg a munkaad�k �ltal javasolt ad�cs�kkent�si l�p�seket, akkor hat h�nap m�lva sokkal drasztikusabb l�p�sekre k�nyszer�lhet.