Alg�ria: cs�kkenti olajtermel�s�t az OPEC

2009.02.23. 19:05

A szabadpiaci olaj h�tf�i, napk�zi dr�gul�s�t els�sorban az az alg�riai bejelent�s okozta, hogy az OPEC nagy val�sz�n�s�ggel m�rcius k�zep�n ism�t a tagorsz�gok termel�si kv�t�inak cs�kkent�s�r�l d�nt. K�s� d�lut�nra azonban, a r�szv�nypiacokhoz hasonl�an, a k�olaj szabadpiac�n is elfogyott a lend�let.

A miniszter az �rak stabiliz�l�s�nak sz�ks�gess�g�vel indokolta a kartell kil�t�sba helyezett l�p�s�t, amellyel szerinte elker�lhet� az �rak tov�bbi lemorzsol�d�sa. Ugyanakkor megjegyezte, hogy annak akkor lesz hat�sa, ha a tagorsz�gok "megk�zel�t�leg 100 sz�zal�kosan" betartj�k a cs�kkent�sr�l hozott d�nt�st.

A jelenlegi helyzet szerint ez ink�bb a 90 sz�zal�khoz van k�zel. Ez der�l ki a Petrologistics piacfigyel� szolg�lat jelent�s�b�l, amely a tagorsz�gokb�l sz�ll�tott mennyis�gek alapj�n becs�li meg az OPEC �ssztermel�s�t, Irak n�lk�l. Mint h�tf�n k�z�lte, a 11 mennyis�gi kv�t�t tartani k�teles tagorsz�g ost febru�rban napi �tlagban 25,32 milli� hord�nyi nyersolajat termel, ez janu�rhoz k�pest napi 980 ezer hord�s cs�kken�s.

De a janu�r elsej�t�l �rv�nyes, napi 24,84 milli�s �sszkv�t�hoz m�rten - amihez szeptember �ta �sszesen napi 4,2 milli� hord�s kv�tacs�kkent�sekkel utottak el - napi 480 ezer hord�s t�bblet, vagyis az OPEC 89 sz�zal�kban teljes�ti manaps�g termel�scs�kkent�si v�llal�s�t.

Mindenesetre ez a legjobb betart�si ar�ny az OPEC t�rt�net�ben, amihez persze a kereslethi�ny is hozz�j�rul. Janu�rban m�g csak 67 sz�zal�kban teljes�tett�k cs�kkent�si v�llal�saikat az OPEC-tagorsz�gok.

Sza�d-Ar�bia, Ir�n, Angola, Kuvait �s az Egyes�lt Arab Em�rs�gek voltak febru�rban a f� termel�scs�kkent�k, �s a legnagyobb termel�, a sza�di kir�lys�g a mennyis�gi kv�t�j�n�l is kevesebbet termelt. Ir�n viszont - a m�sodik sz�m� termel� az OPEC-ben - m�g t�bbet termelt ki eddig febru�rban, mint amit el��rt kv�t�ja szerint kellene.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK