J�l megy a lak�stakar�k-�zlet

2009.02.24. 12:45

T�retlen a lakoss�g bizalma a lak�s-takar�kp�nzt�ri konstrukci� ir�nt, a megtakar�t�si k�pess�g cs�kken�se ellen�re is, amit a Fundamenta-Lak�skassza Zrt. tavalyi teljes�tm�nye is t�kr�z: ad�zott eredm�ny�k 46,5 sz�zal�kkal 1 milli�rd forint f�l� n�tt - ismertette Gergely K�roly, a t�rsas�g eln�k-vez�rigazgat�ja kedden sajt�t�j�koztat�n.

A bet�ttel rendelkez� �gyfelek sz�ma 535 ezerr�l 577 ezerre b�v�lt, az id�n a v�rakoz�sok szerint meghaladja a 600 ezret. A bet�t�llom�ny 36,5 milli�rd forinttal, 28,2 sz�zal�kkal 165 milli�rd forint f�l� emelkedett, az �s azzal sz�molnak, hogy 2009-ben 196-197 milli�rd forintot �rhet el. A kiutal�sok �sszege �v v�g�re 171 milli�rd forint f�l� n�tt, a lak�s-takar�k szerz�d�sek �llom�nya pedig meghaladta az 1100 milli�rd forintot.

Gergely K�roly arra sz�m�t, hogy az �ngondoskod�s hossz� t�von er�s�dni fog, �gy a lak�s-takar�kp�nzt�ri (ltp) konstrukci�k piaca is tov�bb b�v�l. Eml�keztetett r�: jelenleg a legkedvez�bb hitelt k�n�lj�k forint alapon, fix, 3,9 sz�zal�kos kamattal, 5,1-5,2 sz�zal�kos teljes hiteld�j mutat�val (thm).

A bet�tesek megtakar�t�sait �llami t�mogat�s n�veli, r�ad�sul a bet�tek kamatad� mentess�get �lveznek, �s a szerz�d�sek sem m�dos�that�k szabadon. Tavaly a Fundamenta �gyfeleinek sz�ml�j�t��12 milli�rd forint �llami t�mogat�s gazdag�totta - ismertette. A megtakar�t�sok biztons�gban vannak, hiszen az ltp nem fektetheti azokat r�szv�nyekbe, csak �llampap�rba.

A portfoli� esetleges roml�sa nem lesz jelent�s a Fundamenta v�rakoz�si szerint, els�sorban a fix kamatnak �s a forintalap� hiteleknek k�sz�nhet�en. A szerz�d�sek 12 sz�zal�ka - n�h�ny ezer darab - ugyan devizahitelhez kapcsol�dik, �m itt sem �rezhet� jelent�s roml�s, eddig �sszesen mintegy 50 �gyf�l jelezte, hogy t�rleszt�si probl�m�ja lenne.

Az ltp-n�l az �llampap�rok �llom�nya egy �v alatt 27,7 sz�zal�kkal 144 milli�rd forint f�l� emelkedett tavaly. Az �zemi eredm�ny 178,7 sz�zal�kkal emelkedett, el�rte 2,64 milli�rd forintot, a IV. negyed�vet is pozit�v eredm�nnyel z�rt�k. A t�rsas�g ROE mutat�ja 6 sz�zal�kponttal javult 21,4 sz�zal�kra. A Fundamenta piaci r�szesed�se - az OTP-vel k�tszerepl�s piacon - a szerz�d�ses �sszeg alapj�n 65 sz�zal�k. A lak�skassza tavaly saj�t hitelein t�l, 67,2 milli�rd forint jelz�loghitelt k�zvet�tett, �gy piaci r�szesed�se a lak�shitelez�s ter�let�n 8,56 sz�zal�kot �rt el.