A Mol �s az OTP vezeti az APEH list�j�t

2009.02.26. 17:12

A v�llalatok k�z�tt tov�bbra is a Mol, m�g a p�nzint�zetek k�r�ben az OTP vezeti a legnagyobb magyar v�llalatokat �sszes�t� APEH TOP 100-as list�t. Az Ad�- �s P�nz�gyi Ellen�rz�si Hivatal (APEH) �s a Magyar Kereskedelmi Iparkamara k�z�sen k�sz�tett TOP 100-as kiadv�ny�t cs�t�rt�k�n az APEH �v�rt�kel� rendezv�ny�n mutatt�k be.

A 2007. �vi �rt�kes�t�s nett� �rbev�tele alapj�n tavaly a legnagyobb v�llalat a Mol volt, amelyet az Audi k�vetett. A p�nzint�zetek rangsor�ban a 2007-es m�rlegf��sszeg szerint az OTP v�gzett az �len, a Kereskedelmi �s Hitelbank �s az MKB Bank el�tt.

A 150 legnagyobb ad�z� - a TOP 100 v�llalat �s a TOP 50 p�nzint�zet k�z�sen - egy�ttesen 1157 milli�rd forint ad�t fizetett be a kiemelt ad�nemekben (szja, �fa, t�rsas�gi ad�, tb, eho), s ez 36 sz�zal�kkal haladta meg az el�z� �vit. Ez a befizet�s adta a kiemelt ad�nemekb�l sz�rmaz� ad�bev�telek 21 sz�zal�k�t.

A TOP 100 v�llalat k�z�l 89 volt nyeres�ges, amelyek �sszesen 1744 milli�rd forint ad�z�s el�tti eredm�nyt mutattak ki. T�z nagyv�llalkoz�s volt vesztes�ges, �sszesen 70 milli�rd forinttal. A kiadv�ny meg�llap�totta, hogy 2007-ben az �sszes v�llalat 4961 milli�rd forint ad�z�s el�tti eredm�ny�b�l a 100 legnagyobb v�llalat 34 sz�zal�kban r�szes�lt, m�g a rangsorban nem szerepl� t�bb mint 300 ezer v�llalkoz�s a teljes �sszeg 66 sz�zal�k�t termelte meg.

A tavaly el�tti �v legeredm�nyesebb v�llalkoz�sai a k�olaj-feldolgoz�s, az aut�kereskedelem, a vil�g�t�eszk�z, valamint a h�rad�stechnikai gy�rt�s ter�let�r�l ker�ltek ki.

Az 50 legnagyobb p�nzint�zet egy�ttes m�rlegf��sszege 2007-ben 27 867,9 milli�rd forint volt, ami 18 sz�zal�kkal magasabb, mint az azt megel�z� �vben. A TOP 50 p�nzint�zet 2007-es ad�z�s el�tti eredm�nye 503,8 milli�rd forintot tett ki, ami k�t sz�zal�kkal volt magasabb a 2006-os �rt�kn�l.

A p�nz�gyi szektoron bel�l 2007-ben a bankok t�kej�vedelmez�s�ge cs�kkent, azonban a visszaes�s ellen�re az uni�s �tlag�rt�ket m�g mindig jelent�sen meghaladta.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK