PSZ�F: b�n�z�k profit�lhatnak a v�ls�gb�l

2009.02.26. 19:50

A vil�gh�l�n is szolg�ltat�st ny�jt� p�nz�gyi int�zm�nyek nem k�sz�ltek fel el�gg� az internetes fenyeget�sekre a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) szerint.

A fel�gyelet a honlapj�n k�zz�tett t�j�koztat� szerint a k�zelm�ltban felm�r�s keret�ben tekintette �t a hazai p�nz�gyi szervezetek �ltal k�n�lt internetes szolg�ltat�sokat, �s az azokkal �sszef�gg� �jfajta kock�zatokat.

A PSZ�F a szolg�ltat�sok biztons�ga �s a vissza�l�sek megel�z�se �rdek�ben internet-biztons�gi aj�nl�st k�sz�tett. Az �j szab�lyoz� dokumentum sz�mba veszi, hogy milyen elj�r�sokat c�lszer� alkalmazni a kock�zatok felm�r�se �s m�rs�kl�se, valamint a szektor ellen ir�nyul� internet-biztons�gi fenyeget�sek megel�z�se, illetve szab�lyozott kezel�se �rdek�ben.

Az internetes p�nz�gyi szolg�ltat�sok a glob�lis gazdas�gi v�ls�g dac�ra is egyre dinamikusabban terjednek Magyarorsz�gon �s vil�gszerte - �llap�tja meg a fel�gyelet. A siker ok�t abban l�tja, hogy az internetes szolg�ltat�sok k�lts�ghat�konyak �s k�nyelmesek mind a szolg�ltat�k, mind az �gyfelek sz�m�ra. Min�l nagyobb forgalmat vonz azonban az internetes p�nz�gyi szolg�ltat�s, ann�l cs�b�t�bb� v�lik a - j�l szervezett, technikailag k�pzett, multinacion�lis - b�n�z�i k�r�k sz�m�ra is.

Az aj�nl�st sajn�latosan id�szer�v� teszi, hogy a gazdas�gi v�ls�g k�vetkezm�nyek�nt a szervezett b�n�z�s kihaszn�lhatja a munkaer�piacr�l ideiglenesen kiszorul� r�tegeket - �llap�tja meg a PSZ�F. Az USA Sz�vets�gi Nyomoz� Irod�ja (FBI) a napokban tett k�zz� figyelmeztet�st arr�l, hogy a v�ls�g miatt a munkan�lk�liek k�z�tt egyre nagyobb sz�mban v�lnak el�rhet�v� - eseti munkad�j fej�ben - az internetes adathal�szathoz elengedhetetlen�l sz�ks�ges k�zrem�k�d�k.

A b�n�z�s �tmeneti, mennyis�gi n�veked�se v�ls�g idej�n j�l ismert t�ny, amely a kock�zatok elemz�s�t �s �jra�rt�kel�s�t teszi sz�ks�gess�, nemcsak a p�nzpiac fizikai biztons�ga, de az interneten kereszt�l ny�jtott p�nz�gyi szolg�ltat�sok eset�ben is - hangs�lyozza a t�j�koztat�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK