Nem k�rnek semmif�le k�lf�ldi p�nz�gyi seg�lyt a vezet� csehorsz�gi bankok, mert elegend� saj�t t�k�vel rendelkeznek. A h�rom legnagyobb cseh bank k�z�l kett� - Komercn� Banka �s a Cesk� Sporitelna - p�nteken bejelentette, hogy nincs sz�ks�ge k�lf�ldi seg�ts�gre.

A k�t bank arra a londoni bejelent�sre reag�lt ezzel, hogy t�bb mint 24 milli�rd eur�s, k�z�s finansz�roz�si programot �ll�tottak �ssze a kelet-eur�pai bankrendszerek �s v�llalatok megseg�t�s�re a vil�g vezet� nemzetk�zi befektet�si �s hitelint�zetei, k�zt�k az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD).

"A Komercn� Bank�nak nagyon er�s a t�kealapja, megfelel� a likvidit�sa, a hat�konys�ga �s a nyeres�gess�ge. Nem tervezz�k a seg�ly kihaszn�l�s�t. Nincs sz�ks�g�nk r�" - k�z�lte a bank sz�viv�je.

"A Cseh K�zt�rsas�g bankrendszer�nek nincs sz�ks�ge semmilyen k�lf�ldi seg�ts�gre" - jelentette ki Gernot Mittedorfer, a Cesk� Sporitelna vez�rigazgat�ja.

Zdenek Tuma, a cseh jegybank korm�nyz�ja a h�ten szint�n �gy nyilatkozott, hogy a cseh bankrendszer eg�szs�ges, a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g gyakorlatilag nem �rintette. "Nincs olyan vesz�ly, hogy a bankok ne tudn�k fizetni hiteleiket" - �ll�tja Tuma. Hasonl�an nyilatkozott egy hete Mirek Topol�nek cseh minisztereln�k is.