A Magyar Villamos M�veket is bevonn� a Borsodchem megment�s�be a korm�ny - �rtes�lt az MR1-Kossuth R�di�. A bajba jutott vegyipari c�g olcs�bban kap �ramot, cser�be bizonyos jogokat �tad az MVM-nek. A v�llalat �gy nem k�ld el 550 dolgoz�t - id�zte a korm�nyf�t a k�zszolg�lati r�di�.

Gyurcs�ny Ferenc cs�t�rt�k�n borsodi k�r�tj�n tal�lkozott a vegyipari c�g dolgoz�ival Kazincbarcik�n. Kifejtette: azoknak a gondoknak, probl�m�knak a jelent�s r�sze, amely jelenleg a BorsodChemet �rintik, nem a v�llalatt�l sz�rmaznak.

"A k�zvetlen�l fenyeget� felh�k elm�ltak" a c�g �let�ben, a k�vetkez� kih�v�s a tervbe vett �s a m�r elkezdett beruh�z�sok, fejleszt�sek forr�sainak el�teremt�se. Ehhez is seg�ts�get ny�jt az �llam, r�szben a Magyar Fejleszt�si Bank �ltal, �s "nem kiz�rhat�an, egyes esetekben, (...) �llami garanci�kkal" - tette hozz� Gyurcs�ny Ferenc.