Gyors�tsuk fel az eur��vezethez val� csatlakoz�s lehet�s�g�t - Magyarorsz�g egyebek mellett ezt kezdem�nyezi majd az Eur�pai Tan�cs h�tv�gi �l�sen. Ezt Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k mondta az uni�s konzult�ci�s �l�s ut�n p�nteken a Parlamentben.

Gyurcs�ny Ferenc ismertet�se szerint azt javasolj�k, hogy ha valamelyik orsz�g gyorsan tudja teljes�teni az eur� bevezet�s�hez sz�ks�ges felt�teleket, akkor ne feltelen�l kelljen "el�szob�ztatni" k�t �ven kereszt�l.

Az eur� bevezet�se "j� v�d�olt�s" a gazdas�gi bajok ellen, ez�rt gyors�tani kell a felv�teli elj�r�son - mondta a korm�nyf�. Hozz�tette: a felt�telekhez ragaszkodni kell, �gy meg kell �rizni az egyens�llyal, az �llamad�s�ggal, az infl�ci�val kapcsolatos k�vetelm�nyeket.

Magyarorsz�g emellett azt javasolja m�g, hogy a nemzeti korm�nyok �ltal a gazdas�gi v�ls�g lek�zd�s�ben t�mogatott bankok k�teless�ge legyen m�s uni�s orsz�gbeli le�nybankjaik t�mogat�sa - mondta el a korm�nyf�.

Gyurcs�ny Ferenc id�zte a korm�ny k�vetkez� elk�pzel�s�t, amely szerint az Eur�pai K�zponti Bank ne csak ez eur�z�na tagorsz�gait t�mogassa, hogy elegend� p�nz legyen a gazdas�gban, hanem az azon k�v�l l�v�ket is. Hozz�tette: a korm�nyoknak fel kell karolniuk jegybankjaik erre ir�nyul� t�rekv�seit.

Magyarorsz�g �tfog� programon is dolgozik, amelyet nem hivatalos javaslatk�nt "k�r�ztet" az Eur�pai Uni�ban, �s ezt a javaslatot is megfogalmazza vas�rnap - k�z�lte Gyurcs�ny Ferenc.