Lloyds Banking Group, ami janu�rban egyes�lt a komoly gondokkal k�szk�d� HBOS bankkal, most maga is seg�ts�gre szorulhat. Nem utols� sorban �ppen az egyes�l�si �gylet miatt.

A v�ls�g h�reit itt olvashatja el!

A HBOS, mint most kider�lt, 10,8 milli�rd fontos vesztes�get k�nyvelhetett el a 2008-as �vben. Ebb�l az �sszegb�l 9,9 milli�rd a hitelpiaci vesztes�gekb�l �s t�ves hitelpolitik�j�b�l fakad. Az egyes�l�s miatt a HBOS vesztes�ge most m�r egyben a Lloyds� is.

Maga a Lloyds is csak 0,8 milli�rd fontos nyeres�get tudott �sszehozni a saj�t vesztes�geinek n�veked�se miatt. M�g 2007-ben m�g 9,4 milli�rd fontos �sszes�tett nyeres�get k�nyvelhetett a k�t p�nzint�zet, m�ra ellenkez� el�jel�v� v�ltozott a teljes�tm�ny�k.

A Lloyds sz�m�ra a megold�st a t�bbi bankokhoz hasonl�an az �llami t�mogat�s ny�jthatja. El�zetes v�rakoz�sok szerint a bank 250 milli�rd fontot helyezhet �llami v�delem al�. Eric Daniels, a bank egyik vezet�je �gy nyilatkozott a Reutersnek, hogy a t�rgyal�sok a meg�llapod�sr�l m�r el�rehaladottak.