Az elemz�i v�rakoz�sokat meghaladva, katasztrof�lis m�rt�kben zuhant az amerikai GDP. A 6,2 sz�zal�kos negyedik negyed�vi visszaes�s 1982 �ta a legnagyobb, �s els�sorban a gyenge fogyaszt�snak "k�sz�nhet�".

Az amerikai gazdas�gi elemz�k 3,8 sz�zal�kos visszaes�st v�rtak 2008 utols� negyed�v�re az Egyes�lt �llamok gazdas�g�t�l, azonban csal�dniuk kellett, az aut�ipar �sszeoml�sa �ltal "vez�relt" zsugorod�s ugyanis 6,2 sz�zal�kos.

A MarketWatch �ltal megk�rdezett elemz�k ugyan 5,5 sz�zal�kra m�dos�tott�k elv�r�sukat, mivel a befektet�sek m�rt�ke is jelent�sen elmaradt a v�rtt�l, azonban nekik sem siker�lt eltal�lni a cs�kken�s m�rt�k�t.

A vil�g legnagyobb gazdas�g�t �rt �jabb pofon l�tt�n kock�zatos befektet�si form�kb�l ism�t menek�tik a p�nzt: a rossz GDP adat miatt a t�zsd�k is z�ldb�l pirosba fordultak. Budapesten m�g az OTP jelent�s napk�zbeni nyeres�ge is elolvadt. A forint 296-r�l eg�szen 302-ig zuhant az eur�val szemben.

A recesszi� 2007 utols� negyed�ben kezd�d�tt Amerik�ban, miut�n j� n�h�ny nagyobb p�nzint�zet is cs�dbe ker�lt. A p�nzpiaci bizonytalans�g �s a hitelek sz�k�ss�ge viszont az idegent�ke-ig�nyes �gazatokat - els�sorban az aut�ipart - s�jtva �th�z�dtak a re�lgazdas�gra. A folyamat a fogyaszt�i kereslet visszaes�se miatt mostanra m�r m�s �gazatokban is p�nz�gyi neh�zs�geket okoz, amire a c�gek k�lts�gcs�kkent� programokkal, kapacit�saik le�p�t�s�vel �s elbocs�t�sokkal reag�lnak.