Kulcsfontoss�g� megegyez�st k�t�tt a Royal Bank of Scotland az Egyes�lt Kir�lys�g korm�ny�val: 25,5 milli�rd fontot fog kapni a bank, hogy �gy biztos�ts�k 325 milli�rd fontnyi �llom�ny�t. Az �j t�keinjekci�val az RBS imm�r 95 sz�zal�kban �llami tulajdonban van.

Az RBS �s a korm�ny azut�n egyezett meg, hogy a bank bejelentette az Egyes�lt Kir�lys�g t�rt�net�nek, egy c�g �ltal el�rt, minden id�k legnagyobb �ves vesztes�g�t: 24,1 milli�rd fontot. A Financial Times szerint a mostani d�nt�s mint�ul szolg�lhat majd a t�bbi nagybanknak �s jelent�sen n�velheti az ad�fizet�k �rintetts�g�t a p�nz�gyi v�ls�ggal kapcsolatban.

Az angol napilap szerint olyan bankok sz�m�thatnak m�g �llami seg�ts�gre, mint a Lloyds Banking Group �s a Barclays. Alistair Darling p�nz�gyminiszter ennek kapcs�n kifejtette, hogy a banki let�tek �llami biztos�t�s�nak lehet�s�ge minden nagy p�nzint�zet el�tt nyitva �ll, �s szerinte sokan �lni is fognak a lehet�s�ggel. Egy �llami kiseg�t�s felt�telei azonban bankonk�nt v�ltozhatnak majd.

A jelenlegi l�p�st Vince Cable, a liber�lisok k�lts�gvet�si sz�viv�je, elhib�zottnak min�s�tette, mivel t�lzottan vesz�lyezteti az ad�fizet�k p�nz�t. Ennek ellen�re a d�nt�s jav�totta a bizalmat az RBS ir�nt, ugyanis r�szv�nyeinek �rfolyamai emelkedtek.