Janu�rban tov�bb cs�kkent a h�ztart�sok �j lak�shitel-szerz�d�seinek �rt�ke, els�sorban a sv�jcifrank-alap� lak�shitelek jelent�s visszaes�se miatt, az �tlagos hiteld�jmutat�k (THM) pedig minden devizanemben emelkedtek - k�z�lte a Magyar Nemzeti Bank p�nteken.

Az eur�alap� lak�shitel-szerz�d�sek n�veked�se meg�llt janu�rban, �s az el�z� h�naphoz k�pest kism�rt�kben cs�kkent a forintban k�t�tt �j szerz�d�sek �rt�ke is. A forintalap� lak�shitelek �tlagos hiteld�jmutat�ja mintegy 14,5, a sv�jcifrank-hitelek�7,5, az eur�hitelek� 10 sz�zal�k volt.

A szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelek eset�ben mind az eur�-, mind a sv�jcifrank-alap� �j szerz�d�sek �sszege cs�kkent. December �ta teljes eg�sz�ben elt�ntek a piacr�l a sv�jcifrank-alap� szem�lyi hitelek, �s a forintalap� szem�lyi hitelek �j szerz�d�ses �llom�nya is cs�kkent. Az eur�alap� szem�lyi hitelek �llom�nya tov�bbra is elhanyagolhat� nagys�g�.

A v�llalati hitelek kamatai a legt�bb hitelt�pus eset�n cs�kkentek, az �j szerz�d�sek �sszege nem v�ltozott jelent�sen decemberhez k�pest. Mind a h�ztart�sok, mind a v�llalatok eset�ben cs�kkent a forint- �s eur�bet�tek �j szerz�d�seinek �rt�ke �s az �tlagos kamatl�b is.

Janu�rban a h�ztart�sok �ltal felvett hitelek �tlagos hitelk�lts�g-mutat�ja a lak�sc�l� �s a szem�lyi forinthitelek eset�ben emelkedett. A sv�jcifrank-hitelek k�z�l a szem�lyi hitelek hitelk�lts�g-mutat�ja cs�kkent, ezzel szemben a g�pj�rm�hitelek� jelent�sen n�vekedett. Az eur�ban denomin�lt �j hitelek �raz�sa decemberhez k�pest nem v�ltozott.

A nem p�nz�gyi v�llalati hitelek kamatl�ba az 1 milli� eur� feletti eur�hitelek kiv�tel�vel cs�kkent. A szezon�lisan igaz�tott adatok szerint a h�ztart�sokn�l cs�kkent, a v�llalatokn�l pedig nem v�ltozott az �j hitelszerz�d�sek �rt�ke.

A h�ztart�sok eset�ben az �j sv�jcifrank-alap� lak�shitel-szerz�d�sek jelent�s, 52 sz�zal�kos cs�kken�se volt megfigyelhet� a szezon�lisan kiigaz�tott adatokon, m�g a forint- �s az eur�alap� lak�shitelek eset�ben m�rs�kelt cs�kken�s tapasztalhat�. A h�ztart�sok hitelez�s�n bel�l a m�sik jelent�sebb mozg�s az �j sv�jcifrank-alap� szabad felhaszn�l�s� hitelszerz�d�sek �rt�k�nek cs�kken�se volt.

A bet�ti oldalon a havi �tlagkamatl�bak �ltal�nos cs�kken�se volt megfigyelhet�. A h�ztart�sok lek�t�tt forintbet�tei eset�ben a kamatl�bcs�kken�s majdnem el�rte az 1 sz�zal�kpontot, a tavaly okt�beri 11 sz�zal�k k�r�li cs�csr�l 9 sz�zal�k k�zel�be ker�lt. Az eur�bet�tekn�l a cs�kken�s meghaladta a negyed sz�zal�kpontot, 4,25 sz�zal�k k�r�li szintre esett vissza a kamat.

A janu�rban �jonnan elhelyezett bet�tek szezon�lisan igaz�tott �rt�ke a h�ztart�sok lek�t�tt forintbet�tei eset�ben m�rs�kelten, m�g az eur�bet�tek eset�ben 20 sz�zal�kkal cs�kkent. A nem p�nz�gyi v�llalati forint- �s eur�bet�tek szerz�d�ses �rt�ke cs�kkent.