K�zel 60 sz�zal�kos visszaes�ssel 712 milli� forintra cs�kkent a Linamar Hungary Nyrt. 2008. �vi m�rleg szerinti eredm�nye a 2007-es 1,77 milli�rd forintr�l - olvashat� a t�rsas�g negyedik negyed�ves gyorsjelent�s�ben.

Az eredm�ny cs�kken�s�re legnagyobb hat�ssal az �rt�kes�t�s �nk�lts�g�nek emelked�se, valamint a halasztott ad� k�pz�s t�rgy�vi hat�sa volt - �ll a nem audit�lt, nem konszolid�lt, nemzetk�zi sz�mviteli elvek (IFRS) szerint k�sz�lt jelent�sben. A t�rsas�g m�k�d�si eredm�nye 2008-ban 1,72 milli�rd forintot tett ki, 15,8 sz�zal�kkal kevesebbet, mint 2007-ben.

Az �rt�kes�t�s �nk�lts�ge 2008 folyam�n az �rbev�tel 89,0 sz�zal�k�ra n�tt az el�z� �vi 86,9 sz�zal�k�r�l. A kedvez�tlen v�ltoz�s a gyorsjelent�s szerint els�sorban az aut�ipari �zlet�gat �rintette, �s az indul� projektek k�lts�gei mellett az alapanyag �s energia �rak jelent�s emelked�sei okozt�k.

A negyedik negyed�vben a t�rsas�g 539 milli� forintos vesztes�get realiz�lt, amelyet alapvet�en a halasztott ad� aktualiz�l�s�nak hat�sa okozott. Az ad�z�s el�tti eredm�ny 114 milli� forint volt a negyedik negyed�vben.

A Linamar exportb�l sz�rmaz� �rbev�tele 2008-ban 26,34 milli�rd forint volt, 17,47 sz�zal�kkal magasabb, mint az el�z� �vben. Ezen bel�l a mez�gazdas�gi �s �ltal�nos g�pgy�rt�si r�szleg exportja 31,26 sz�zal�kkal, az aut�ipari �s prec�zi�s megmunk�l�s r�szleg exportja pedig 6,19 sz�zal�kkal b�v�lt.

A belf�ldi �rt�kes�t�sek ezzel szemben 11,23 sz�zal�kkal visszaestek 2008-ban, �rt�k�k az �v eg�sz�ben 5,4 milli�rd forintot tettek ki. Ezen bel�l az aut�ipari �s prec�zi�s megmunk�l�s r�szegys�g �rbev�tele 14,45 sz�zal�kkal esett vissza, a belf�ld�n j�val kisebb s�ly� mez�gazdas�gi �s �ltal�nos g�pgy�rt�s �rbev�tele pedig 12,3 sz�zal�kkal emelkedett.

A Linamar �rbev�tele �gy �sszess�g�ben 31,74 milli�rd forintra n�tt 2008-ban, 11,35 sz�zal�kkal meghaladva a 2007-es szintet. A t�rgy�v sor�n a t�rgyi eszk�z beszerz�s 3,75 milli�rd forintot tett ki, a beruh�z�sok mindk�t �zlet�gat �rintett�k. A t�rsas�g teljes munkaid�ben foglalkoztatott alkalmazottainak l�tsz�ma 2008 folyam�n t�bb mint k�tsz�z f�vel, 1677-r�l 1883 f�re n�vekedett.

A Linamar r�szv�nyeivel a Budapesti �rt�kt�zsde "A" kateg�ri�j�ban kereskednek, a pap�rok legut�bbi z�r��ra 1549 forint volt. Az elm�lt egy �vben 1400 �s 3400 forint k�z�tti �rfolyamon k�t�ttek r�juk �zleteket.