Cs�kkent az amerikai olajtartal�k

2009.03.04. 17:49

Az elemz�k �s a piac 1,2 milli� hord�s n�veked�si v�rakoz�s�val szemben a m�lt h�ten 0,7 milli� hord�val cs�kkent az amerikai kereskedelmi nyersolajtartal�k. Az amerikai korm�nyzat szerd�n azt is k�zz�tette, hogy ugyanakkor a cs�kken�sre sz�m�t� elemz�k j�slat�val ellent�tben a benzintartal�k 0,2 milli� hord�val n�tt, a feldolgozott term�kek� pedig a 0,7 milli� hord�s cs�kken�si el�rejelz�st�l elt�r�en 1,7 milli� hord�nyival gyarapodott.

Az elemz�k az adatok k�zz�t�tele ut�n a nyersolaj piaci �r�nak emelked�s�re sz�m�tanak, �s a tartal�kapad�s h�tter�ben azt sejtik, hogy a finom�t�k nagyobb kapacit�sokat mozg�s�tanak (1,7 sz�zal�kkal n�tt ezek kihaszn�l�sa a m�lt h�ten) az aut�sok �zemanyag-felhaszn�l�s�nak jobb kiel�g�t�s�re, mert lassan beindul az aut�z�si szezon. Az elm�lt hetek adatai szerint a benzintartal�kok a tavaly azonos id�szakban m�rt szintek felett �llnak id�n az Egyes�lt �llamokban.