Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k lev�lben fordult Jose Manuel Barros�hoz, az Eur�pai Bizotts�g eln�k�hez �s azzal a javaslattal �lt, hogy az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) fogadja el hitelm�veletein�l fedezetk�nt az eur�z�n�n k�v�li orsz�gok �llamk�tv�nyeit is. Ezzel Gyurcs�ny szerint hozz� lehetne j�rulni a p�nzpiacok stabiliz�l�d�s�hoz.

A Dow Jones h�r�gyn�ks�ghez eljutott levelet Gyurcs�ny Ferenc febru�r 26-�n k�ldte el Barros�nak. Ebben javasolja, hogy a k�zponti bankok �s az EKB, megfelel� felt�telek mellett fogadj�k el fedezetk�nt a nem eur��vezeti tagok �llampap�rjait.

"Az int�zked�s n�velheti �llamk�tv�nyeink ir�nt a keresletet, m�rs�kelheti a finansz�roz�s kock�zatait, k�vetkez�sk�pp az orsz�gkock�zatokat is" -olvashat� a lev�lben.

Ha az EKB kiterjeszten� a fedezetk�nt haszn�lt eszk�zei k�r�t, m�rs�kl�dne a likvidit�s k�lf�ldi valut�ban t�rt�n� n�vel�s�nek kock�zata, a bankrendszer hiteltev�kenys�ge fel�l�nk�lne, t�bb hitelhez jutna a mag�nszektor �s enyh�lne a gazdas�gi visszaes�s - �rvelt a minisztereln�k a lev�lben.