Kedvez� fejlem�nyk�nt �rt�keli a szerdai N�pszabads�g, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) �ltal bevezetett �j eszk�zre - hat h�napos eur�-forint devizacsere ��gyletre - h�t bank r�sz�r�l, �sszesen 2,81 milli�rd eur�nyi ig�ny �rkezett. Ez ugyanis azt jelenti, hogy csaknem 3 milli�rd eur� friss t�ke �rkezik a honi bankrendszerbe.

A lapnak nyilatkoz� Ill�s L�szl�, a Quaestor elemz�je felh�vta a figyelmet arra, hogy az ig�nyelt �sszeg mell� hasonl� �sszeg� k�ls� forr�st is be kellet vonni. �gy az eml�tett �sszegre bejelentkez� h�t bank eset�ben ez nem jelentett gondot. Az �j eszk�z azonban szerinte csup�n a bizalomhi�ny cs�kkent�s�re alkalmas.

Egy m�sik elemz� azt tartotta kedvez�nek, hogy - b�r a felaj�nlott 5 milli�rd eur�s keret eg�sz�t v�g�l is nem vitt�k el - a fenmarad� r�szre m�rcius 9-ik�t�l az MNB h�romh�napos eur�-forint devizacsere �gyleteket hirdet meg.

Az MNB febru�r 5-�n hirdette meg �j, hosszabb lej�rat� eszk�z�t, melyre a kereskedelmi bankok febru�r 25-�ig jelentkezhettek. A hat�rid�ig v�g�l is h�t hazai bank jelentkezett, s az �sszes�tett ig�ny�k 2,81 milli�rd eur� volt. A forint-eur� devizacsere-�gylet a h�t elej�t�l �ll a bankok rendelkez�sre.