Gyurcs�ny: M�g �sszel lehet eur�c�ld�tum

2009.03.06. 13:27

Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k arra k�rte az Orsz�gos �rdekegyeztet� Tan�cs (O�T) r�sztvev�it, egyezzenek meg abban: mindent megtesznek annak �rdek�ben, hogy Magyarorsz�g m�g az id�n megfeleljen minden k�vetelm�nynek, amellyel bel�phet az eur� el�szob�j�ba, az ERM II �rfolyamrendszerbe.

A korm�nyf� hozz�tette: legk�s�bb� szeptember v�g�n �gy meg lehet �llapodni az eur� bevezet�s�nek menetrendj�r�l.

(AZ ERM II-be l�p�snek val�j�ban nincsenek meghat�rozott krit�riumai, a rendszerben t�ltend� minimum k�t �v alatt viszont szigor� felt�teleknek kell megfelelni ahhoz, hogy az adott orsz�g ut�na bevezethesse az eur�t.)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK