Val�szer�tlennek, rossz viccnek nevezt�k a foly�sz�ml�k �s a bankbet�tek befagyaszt�s�r�l sz�l� pletyk�kat a Munkaad�k �s Gy�riparosok Orsz�gok Sz�vets�g�nek (MGYOSZ) keddi konferenci�j�n megsz�lal� szakemberek. Szerint�k bel�that� id�n bel�l ilyenre nem ker�lhet sor.

Komoly orsz�gban fel sem vet�dik a bet�tek befagyaszt�sa - mondta az MGYOSZ konferenci�j�n V�rtes Andr�s, a GKI Gazdas�gkutat� Zrt. eln�ke. Forintban ugyanis teljes a bankok fizet�k�pess�ge, mert nincs korl�tja a k�szp�nzzel t�rt�n� ell�t�suknak. Devizabet�tje pedig nagyon kev�s embernek �s c�gnek van az orsz�gban.

Az eg�sz �tlet egy rossz vicc - v�lekedett Hamecz Istv�n, az OTP Alapkezel� eln�k-vez�rigazgat�ja. Szerinte ilyet semmi �rtelme csin�lni, r�ad�sul az eg�sz Eur�pai Uni� bankrendszere �sszeomolhatna egy eff�le l�p�s hat�s�ra.

Az uni�ban ilyen m�g nem t�rt�nt, �s v�rhat�an nem is t�rt�nik - mondta Heim P�ter, az Aegon Alapkezel� vez�rigazgat�ja. Szerinte m�g a jelenlegi, nagyon kedvez�tlen gazdas�gi folyamatok mellett is �vekig nem mer�lhet fel egy ilyen l�p�s re�lis alternat�vak�nt.

Mindh�rom szakember el�gedetlens�g�t fejezte ki azzal, ahogy a p�nz�gyi hat�s�gok �s sz�vets�gek reag�ltak a pletyk�ra. �gy v�lt�k, nemcsak azt kellett volna mihamarabb c�folni, hogy m�rcius 13-�n nem t�rt�nik ilyen, de azt is ki kellett volna jelenteni, hogy bel�that� id�n bel�l sem fordulhat el�.