Puszt�n �llami k�telezetts�gv�llal�ssal nem oldhat� meg a devizahitelek forinthitell� v�lt�sa - k�z�lte Veres J�nos p�nz�gyminiszter. A politikus szerint a legfontosabb, hogy Magyarorsz�g bel�l maradjon a 3 sz�zal�kos �llamh�ztart�si hi�nyc�lon. Veres k�z�lte: az esetleges �tv�lt�s k�lts�gei a GDP t�bb sz�zal�k�t is el�rhetik hi�nyban.

A devizahitelek forinthitell� val� �tv�lt�sa nem oldhat� meg csak �llami k�telezetts�gv�llal�ssal - mondta Veres J�nos p�nz�gyminiszter szombaton. A magyar �llam nincs abban a helyzetben, hogy ennek a k�rd�snek a 100 sz�zal�k�t, a saj�t maga terhek�nt vigye tov�bb - fogalmazott a szakminiszter az MSZP Baloldali T�m�r�l�s Platformj�nak z�rt �l�se el�tt. Nagyon fontos dolog, hogy Magyarorsz�g bel�l maradjon a 3 sz�zal�kos �llamh�ztart�si hi�nyc�lon, teh�t semmilyen olyan megold�s nem t�mogathat�, amely vesz�lyezteti ezt -�k�z�lte a p�nz�gyminiszter.

Veres J�nos nem k�v�nta komment�lni azokat a sajt�h�reket, amelyek szerint a P�nz�gyminiszt�rium nem t�mogatja a devizahitelek forinthitell� v�lt�s�t. A miniszt�riumn�l sz�molj�k azt, hogy mekkora k�lts�ggel j�rna a hitelek �tv�lt�sa - tette hozz�. Szerinte az eddig megjelent nyilatkozatok nem t�rtek ki a k�rd�s anyagi term�szet� k�vetkezm�nyeire. Ha ezeket is megvizsg�lj�k, akkor lehet majd az �ll�spontot kialak�tani err�l - mondta a miniszter. Arra a k�rd�sre, mekkora t�telr�l lehet sz� azt mondta: a GDP t�bb sz�zal�k�t is el�rheti hi�nyban.

A mag�nszem�lyekn�l l�v�, devizaalapon foly�s�tott jelz�loghitelek �rt�ke nagyj�b�l 2600 milli�rd forint, ha ehhez m�g hozz�sz�molj�k a szabad felhaszn�l�s� hiteleket is, akkor ennek a dupl�j�r�l, nagyj�b�l 5000 milli�rd forintr�l van sz� Veres szerint. A miniszter hozz�tette: ezek ut�n viszonylag k�nny� sz�molni, hogy ez mivel j�rhat. Arra a k�rd�sre, mikor ker�lhet a korm�ny el� az el�terjeszt�s, a p�nz�gyminiszter k�z�lte, egy nem r�g felmer�lt k�rd�sr�l van sz�, ennek a v�gigsz�mol�sa a h�tv�g�n is folyik. Ha a sz�m�t�sok elk�sz�ltek, azt k�vet�en tudja a korm�ny meg�t�lni, hogy a devizahitelek �tv�lt�sa mivel j�rhat - mondta Veres.

A m�g p�nteken az MTI birtok�ba ker�lt, a korm�ny sz�m�ra k�sz�tett el�terjeszt�sb�l �s szak�rt�i dokumentumb�l az der�lt ki: a devizahitelek piaci �rfolyamon t�rt�n� forintos�t�s�nak k�lts�ge �ves szinten ak�r 263 milli�rd forint t�bbletkiad�st is jelenthetne. �llami seg�ts�g n�lk�l ennyivel emelkedne az �rintettek terhe a legpesszimist�bb forgat�k�nyv szerint.

A dokumentum szerint ha a lakoss�g t�rleszt�r�szleteinek emelked�s�t 30 sz�zal�kban maximaliz�ln�k, akkor a t�bbletteher negyed�t fizetn� a lakoss�g. Az �llam �s a bank egy�tt pedig - a hitel futamideje alatt - �vente hozz�vet�leg 200 milli�rd forintot.

A korm�nyon bel�l folynak a h�tt�rsz�m�t�sok arr�l, hogy �t lehessen alak�tani a devizahiteleket, a lakoss�g sz�m�ra kedvez� felt�telekkel, �s a bankok egy�ttm�k�d�s�vel - mondta Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k �js�g�r�knak szerd�n.