Nem tetszik a nagybankoknak a pr�miumad�

2009.03.21. 11:18

M�g csak tervk�nt mer�lt f�l az amerikai kongresszusban a vezet�i pr�miumok szigor� megad�ztat�sa, a nagy p�nzint�zetek m�ris h�borognak ellene - �rja a Bloomberg. A Citigroup, a Bank of America �s a JP Morgan r�sz�r�l �gy v�lik, hogy nem fair a pr�miumokat megad�ztatni, mert ezzel a dolgoz� emberek zseb�b�l h�zz�k ki a p�nzt.

A Citigroup, a Bank of America �s a JP Morgan tiltakozik a kongresszus azon terve ellen, hogy a vezet�i pr�miumokat 90 sz�zal�kos ad�val terhelj�k. A t�rv�nyhoz�k az�rt sz�nt�k el magukat ilyen szigor� l�p�sre, mert az amerikai korm�ny seg�ly�n �letben marad� AIG �sszesen 165 milli� doll�rt osztott ki b�nuszk�nt.

Kenneth Lewis, a Bank of America vezet�je szerint a tervezett l�p�s komoly sebet ejthet a banki szektoron, �s g�tolja a p�nz�gyi szektor helyre�ll�s�t. Jamie Dimon, a JP Morgan vezet�je felsz�l�totta alkalmazottait, hogy fejts�k ki v�lem�ny�ket a politikusoknak a sz�nd�kolt l�p�sr�l.

A vezet�k �gy fogalmaztak, hogy a Wall Street k�rny�k�n teljes joggal agg�dik mindenki, mert az a n�zet kezd elterjedni, hogy a t�zsd�n �s a banki szektorban senki nem �rdemel meg semmilyen p�nzt.

Vikram Pandit, a Citigroup els� embere �gy �rzi, hogy c�ge elvesz�theti azokat a tehets�ggel meg�ldott embereket, akik hatalmas l�p�seket tettek a p�nz�gyi rendszer stabiliz�l�s��rt. Kihangs�lyozta, hogy ez mennyire k�ros a gazdas�gnak, hiszen pontosan azokr�l az emberekr�l van sz�, akik azt mozg�sba hozt�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKK