�prilisban meg�jul a Mol igazgat�s�ga

2009.03.23. 19:05

A Mol Nyrt. �prilis 23-ra h�vta �ssze �ves rendes k�zgy�l�s�t, amelyen egyebek mellett saj�t r�szv�ny v�s�rl�sr�l d�ntenek, valamint igazgat�s�gi tagokat v�lasztanak.

Az �ves k�zgy�l�s feladata, hogy j�v�hagyja a 2008. �vi egyedi �s konszolid�lt besz�mol�kat, �s d�nts�n a nyeres�g felhaszn�l�s�r�l. Osztal�kjavaslatot egyel�re nem k�z�lt az olajt�rsas�g, amely tavaly r�szv�nyenk�nt 883 forintos osztal�kot fizetett.

A r�szv�nyesek hat�roznak a t�rsas�g vezet� �ll�s� munkav�llal�ira vonatkoz�, hossz� t�v� �szt�nz�si rendszer ir�nyelveir�l �s keret�r�l.

A napirenden szerepel az alapszab�ly n�h�ny pontj�nak m�dos�t�sa, de ezeket a megh�v� nem r�szletezi.

A k�zgy�l�sen az osztr�k OMV r�szv�nyes ind�tv�ny�ra kijel�lt k�nyvvizsg�l�k ismertetik jelent�s�ket.

A Mol tavalyi �ves k�zgy�l�se az OMV javaslat�ra elfogadta azt a hat�rozatot, miszerint az igazgat�s�g kiv�laszt egy k�nyvvizsg�l�t, aki megvizsg�lja a saj�t r�szv�ny tranzakci�kkal �sszef�gg�, az MFB Invest Zrt.-vel �s az OTP Bank Nyrt.-vel k�t�tt r�szv�ny-k�lcs�n szerz�d�st, illetve a BNP Paribas SA-val k�t�tt opci�s szerz�d�seket, valamint a CEZ MH BV-vel k�t�tt r�szv�ny ad�sv�teli szerz�d�st, s mindezekr�l jelent�st k�sz�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK