�talakul a BUX-kos�r

2009.03.25. 11:05

Jelent�sen cs�kken az OTP r�szv�nyek s�lya a BUX-ban, m�g a Richter ar�nya sz�mottev�en emelkedik, �s kisebb m�rt�kben n� a Mol �s a Magyar Telekom r�szesed�se is; az �j �sszet�tel� indexkos�r �prilis 1-j�n l�p �letbe. A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) a f�l�vente esed�kes fel�lvizsg�lat alapj�n meghat�rozta a r�szv�nyindexek �j �sszet�tel�t, amelyet honlapj�n tett k�zz�.

�prilist�l mind a BUX, mind a BUMIX a jelenlegin�l kevesebb r�szv�nysorozatot tartalmaz majd. A B�T hivatalos r�szv�nyindex�b�l, a BUX-b�l kiker�lnek a Phylaxia r�szv�nyei, a kis �s k�zepes r�szv�nyek index�b�l, a BUMIX-b�l pedig kiker�lnek a Freesoft, a Graphisoft Park, a Pannonflax �s a TvNetWork r�szv�nyeit. �j pap�r egyik indexbe sem ker�l be.

A BUX �j kosar�ban az OTP kisebb s�llyal szerepel majd a f�l�vvel ezel�tti fel�lvizsg�lathoz k�pest, ar�nya az eddigi 33,27 sz�zal�kr�l 23,47 sz�zal�kra esik vissza. Jelent�sen n� viszont a Richter s�lya, az eddigi 17,57 sz�zal�kr�l 22,79 sz�zal�kra. A Mol �s a Magyar Telekom r�szar�nya kisebb m�rt�kben emelkedik: a Mol az eddigi 26,36 sz�zal�k helyett 27,80 sz�zal�kot, a Magyar Telekom 15,50 sz�zal�k helyett 17,84 sz�zal�kot k�pvisel majd az indexben.

A n�gy legnagyobb kapitaliz�ci�j� r�szv�ny egy�ttes r�szar�nya a BUX-ban 91,9 sz�zal�kot tesz ki. A legut�bbi, okt�beri fel�lvizsg�latkor 92,7 sz�zal�k volt az egy�ttes s�lyuk. A t�bbi pap�r r�szar�nya 0,18 �s 3,32 sz�zal�k k�z�tt mozog. A n�gy vezet� pap�r ut�n az Egis rendelkezik a legnagyobb kos�r-ar�nnyal.

A BUMIX �j kosar�ban a legnagyobb s�llyal az Egis szerepel, r�szar�nya 19,15 sz�zal�k, �t k�veti az FHB 12,1 sz�zal�kkal �s a Fotex 10,19 sz�zal�kkal. A t�bbi pap�r kevesebb, mint 10 sz�zal�kot k�pvisel. A legkisebb, 0,87 sz�zal�kos s�ly� pap�r a Humet.

Az �j BUX kos�r 2009 �prilis�t�l az al�bbi 13 r�szv�nysorozatot tartalmazza: Econet, Egis, �m�sz, FHB, Fotex, Magyar Telekom, Mol, OTP, PannErgy, R�ba, Richter, Synergon, TVK.

Az �j BUMIX kos�rban 14 r�szv�nysorozat lesz: �llami Nyomda, Danubius, Econet, Egis, �m�sz, FHB, Fotex, Genesis, Humet, PannErgy, Phylaxia, R�ba, Synergon, TVK.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK