A k�zelm�ltban 3 milli�rd eur�s �llami t�keinjekci�ban r�szes�lt francia Cr�dit Agricole bank egyik le�nyv�llalata �sszesen 51 milli� eur�nyi jutalmat tervez sz�tosztani vezet�inek, mik�zben 75 munkahely felsz�mol�s�t tervezi Eur�p�ban, adta h�r�l szerd�n a Lib�ration c�m� francia napilap.

Az �js�g �rtes�l�se szerint a Cheuvreux �rt�kforgalmaz� vezet�s�ge egyszerre d�nt�tt a jutalmak kioszt�s�r�l 51 milli� eur�s �rt�kben (tavaly 82 milli� eur�s �rt�kben fizettek ki pr�miumokat) �s egy 32 milli�s �tszervez�si tervr�l, amelyben 75 munkahelyet k�v�nnak felsz�molni.

A h�ten ez a harmadik "pr�miumbotr�ny" Franciaorsz�gban. Kedden szint�n a Lib�ration hozta nyilv�noss�gra, hogy a vil�g egyik legnagyobb aut�alkatr�sz-gy�rt�ja, a tavalyi �vet 207 milli� eur�s vesztes�ggel z�r� �s szint�n �llami t�keinjekci�ban r�szes�lt Valeo lek�sz�n� eln�k-vez�rigazgat�j�nak 3,2 milli� eur�s v�gkiel�g�t�st tervez kifizetni a c�g igazgat�tan�csa. A korm�ny tagjai �s a nagyv�llalkoz�k sz�vets�g�nek (Medef) eln�ke is felsz�l�tott�k a vezet�t, hogy mondjon le az �sszegr�l.

A Valeo-botr�ny n�h�ny nappal azut�n robbant ki, hogy a szint�n �llami - 1,7 milli�rd eur�s - ment��vben r�szes�lt Soci�t� G�n�rale bank vezet�i t�bb t�zezer r�szv�nyopci�hoz jutottak. A felh�borod�st k�vet�en a bankvezet�k v�g�l lemondtak el�ny�s �r� r�szv�nyv�s�rl�si els�bbs�g�kr�l.

Nicolas Sarkozy �llamf� szerda este a v�ls�gkezel�sr�l tartott t�bb, mint egy�r�s besz�d�ben megism�telte, hogy a v�ls�gban az �llami seg�ts�gre ig�nyt tart� vagy le�p�t�st elind�t� p�nz�gyi int�zm�nyek �s v�llalatok vezet�i nem vehetnek fel jutalmat, v�gkiel�g�t�st, illetve nem juthatnak r�szv�nyopci�khoz, de a v�rakoz�sokkal ellent�tben t�rv�nyi szab�lyoz�st nem helyezett kil�t�sba a k�rd�sr�l.

Az �gynevezett arany ejt�erny�s�k, azaz a v�llalatokhoz k�v�lr�l nagy p�nz�rt k�l�nleges szerz�d�sekkel hozott fels� szint� vezet�k juttat�sainak egy r�sze, p�ld�ul a��lek�sz�n� v�llalatvezet�k magas v�gkiel�g�t�sei a v�ls�gt�l f�ggetlen�l is m�r vagy t�z �ve okoznak botr�nyokat Franciaorsz�gban.