Kifulladt az olaj�r emelked�se

2009.03.25. 9:05

Az �rt�kt�zsd�k nyit�sa ut�n k�zel egy �r�val az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj referenciafajta hord�nk�nt 52,70 doll�r volt Londonban a m�jusi hat�rid�re, 80 centtel olcs�bb a keddi z�r�n�l. Kor�bban reggel 86 centtel, hajnalban 46 centtel volt olcs�bb a keddi z�r�n�l.��

A nyugati f�ltek�n ir�nyad� amerikai k�nny�olajfajta, a West Texas Intermediate szerda reggel hord�nk�nt (159 liter) 53,14 doll�r volt m�jusra a chicag�i Globexen, 84 centtel olcs�bb a keddi New York-i z�r�n�l. Hajnalban 71 centtel volt olcs�bb a keddi z�r�n�l. Kedden 18 centtel dr�gult. Tavaly 53,53 sz�zal�kkal olcs�bbodott, mik�zben j�lius 11-�n t�rt�nelmi cs�csot �rt el, 147,27 doll�ron.

Az etanolkever�sre alkalmas norm�lbenzin gallononk�nt (3,78 liter) 1,4910 doll�r volt a Globexen, 0,0116 doll�rral olcs�bb a keddi z�r�n�l. Kedden 0,0145 doll�rral dr�gult. A f�ldg�z milli� brit h�egys�genk�nt (mmbtu, hozz�vet�leg 28,264 k�bm�ter) 4,341 doll�r volt a Globexen, 0,006 doll�rral olcs�bb a keddi z�r�n�l. Kedden 0,053 doll�rral dr�gult.

Az eur�pai p�rlatkereskedelem sz�m�ra ir�nyad� londoni g�zolajjegyz�s tonn�nk�nt 469,50 doll�r volt, 1,25 doll�rral dr�g�bb a keddi z�r�n�l. Kedden 75 centtel dr�gult. Szint�n tavaly, azaz 2008. j�lius 11-�n �rt cs�csra, 1339,25 doll�ron.

Kifulladta a spekul�ci�

Az olajpiaci �remelked�s megtorpanni l�tszik, kifullad�ban van a "fellend�l�si spekul�ci�", amely a m�lt h�t k�zepe �ta emelte az �rakat mind a r�szv�nypiacokon, mind a nyersanyagpiacokon. A befektet�ket elgondolkodtatta, hogy a leg�jabb adatok is az olajimport �s a fogyaszt�s cs�kken�s�t jelezt�k a vil�g els�sz�m� felhaszn�l� orsz�gban, az Egyes�lt �llamokban �s Jap�nban, a vil�g harmadik sz�m� felhaszn�l� orsz�g�ban. Kedden K�n�ban, a vil�g m�sodik sz�m� fogyaszt� orsz�g�ban k�zpontilag emelt�k az �zemanyagok �r�t, ez sem sejtet j�t a felhaszn�l�s n�veked�se sz�m�ra.

Az eur� profitkiv�tel miatt gyeng�lt: a doll�r dr�gul�sa is az olaj�remelked�s ellen hat. A m�lt h�t k�zepe �ta a r�szv�nypiaci fellend�l�s f�lfel� h�zta a k�olajpiacot is, a befektet�k - nem t�r�dve az IMF �s a Vil�gbank mind r�mesebb vil�ggazdas�gi el�rejelz�seivel - javul�si rem�nyekre spekul�ltak.

Az olajpiacot is megl�d�totta a Fed m�lt heti bejelent�se, hogy 1,15 billi� doll�rral n�veli az amerikai �llam- �s mag�nk�tv�nyek felv�s�rl�s�t, �s ezt tet�zte az amerikai p�nz�gyminiszter e heti k�zl�se arr�l, hogy �llami-mag�n partners�gben tov�bbi egybilli� doll�rt mozgatnak meg a bankok megtiszt�t�s�ra a "m�rgezett eszk�z�kt�l".

Az olcs� olaj ellehetetlen�ti az olajipari beruh�z�sokat

A k�olaj "legjobb �ra" 60-70 doll�r lenne, mert 60 doll�r alatt ellehetetlen�lnek az olajipari beruh�z�sok, t�bb mint 75 doll�r viszont �rt az �ltal�nos gazdas�gi n�veked�snek, mondta az olasz Eni olaj- g�zipari v�llalat vez�rigazgat�ja a napokban egy OPEC szervezte b�csi energia�gyi konferenci�n.

Az amerikai energia�gyi miniszt�rium jelenlegi j�slata az idei vil�gfogyaszt�sra napi �tlagban 84,27 milli� hord�. Ez napi 430 ezer hord�val kevesebb, mint amit febru�rban j�solt, �s napi 1,38 milli� hord�val kevesebb lenne a tavalyi vil�gfogyaszt�sn�l. Az amerikai energia�gyi miniszt�rium most hord�nk�nt 42 doll�rra v�rja az amerikai referenciafajta (WTI) idei �tlag�r�t, a m�lt h�napban m�g 43 doll�rt j�solt.

A Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�g (IEA) most napi �tlagban 84,4 milli� hord�ra jelzi a vil�g k�olajfogyaszt�s�t az id�n, ez napi 1,25 milli� hord�val, 1,5 sz�zal�kkal kevesebb lenne a tavalyin�l. Az IEA el�z�, febru�ri el�rejelz�se m�g csak napi 980 ezer hord�s cs�kken�st val�sz�n�s�tett id�nre. A vil�g k�olajfogyaszt�sa m�r tavaly is cs�kkent, napi 400 ezer hord�val, 0,4 sz�zal�kkal napi �tlagban 85,7 milli� hord�ra, az IEA szerint.����

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK