Eg�sz �vben emelheti a bankok t�k�j�t az �llam

2009.03.30. 15:05

Az Orsz�ggy�l�s k�lts�gvet�si, p�nz�gyi �s sz�mvev�sz�ki bizotts�ga h�tf�n egy tart�zkod�s mellett t�mogatta azt a t�rv�nym�dos�t� ind�tv�nyt, amelynek �rtelm�ben a magyar �llam ez �v december 31-ig emelhet t�k�t a t�keemel�sre ig�nyt tart� hazai hitelint�zetekben.

A Szab� Lajos (MSZP) �ltal jegyzett m�dos�t� ind�tv�ny a 2008. �vi k�lts�gvet�si t�rv�nyt m�dos�tan� olyan �rtelemben, hogy a t�keemel�sre rendelkez�sre �ll� id�t az eredetileg megszabott ez �v m�rcius 31-r�l kiterjeszti 2009. december 31-ig. Az �llam �sszess�g�ben 300 milli�rd forintot ford�that a hitelint�zetekben t�rt�n� esetleges t�keemel�sre.

A t�keemel�s lehet�s�g�re��az IMF k�lcs�nnel kapcsolatosan v�llalt k�telezetts�get a magyar �llam, m�gpedig a hazai p�nz�gyi k�zvet�t� rendszer stabilit�s�nak biztos�t�sa �rdek�ben.

A k�lts�gvet�si bizotts�g egy�ttal t�mogatta azt is, hogy a j�v�ben a Magyar Fejleszt�si Bank Zrt. gazd�lkod� szervezeteknek �s �nkorm�nyzatoknak �ven t�li forg�eszk�z hitel, illetve k�lcs�n felv�tel�hez k�szfizet� kezess�get vagy bankgaranci�t v�llaljon.

Tukacs Istv�n (MSZP) �s N�gr�di Zolt�n (Fidesz) k�pvisel�k ind�tv�nya szerint a Magyar Fejleszt�si Bank k�szfizet� kezess�g, illetve garanciav�llal�s�nak k�vetkezt�ben a gazd�lkod� szervezetek �s az �nkorm�nyzatok a j�v�ben k�nnyebben juthatn�nak �ven t�li forg�eszk�z-hitelekhez, ez pedig megk�nny�ten� a piaci szerepl�k forr�shoz jut�s�t. A bizotts�g a javaslatot egy tart�zkod�s mellett �ltal�nos parlamenti vit�ra javasolta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK