Tized�vel zuhant az OTP �rt�ke a t�zsd�n

2009.03.30. 16:44

Zuhan�st okozott a magyar �llamad�ss�g h�re a Budapesti �rt�kt�zsd�n. A b�rze�r�szv�nyindexe, a BUX 284,92 pontos, 2,55 sz�zal�kos cs�kken�s ut�n�10 893,38 ponton z�rt. K�zvetlen�l t�zsdez�r�s el�tt, 16 �ra 20 perckor a jelent�s �rfolyames�s miatt felf�ggesztett�k az OTP Bank r�szv�nyeinek keresked�s�t.

T�kepiaci elemz�k szerint a nap elej�n m�g lend�letet adott a Budapesti �rt�kt�zsd�n forg� r�szv�nyeknek, hogy a Mol-r�szv�nyek �t�de gazd�t cser�lt. K�s�bb azonban ez a lend�let kifulladt, hiszen a Mol m�r kor�bban bebiztos�totta mag�t egy esetleges felv�s�rl�s ellen.

A keresked�s v�ge fel� azonban arra a hirre, hogy a a Standard & Poor's hitelmin�s�t� int�zet "BBB"-r�l "BBB m�nuszra" min�s�tette Magyarorsz�g hossz� lej�rat� szuver�n ad�ss�g�t, zuhanni kezdtek a r�szv�ny�rak. K�l�n�sen az OTP Bank �s az MTelekom pap�rjainak �r�t �rintette �rz�kenyen a lemin�s�t�s. A bankr�szv�nyek m�s esetekben er�sen szoktak reag�lni annak az orsz�gnak a makrogazdas�gi h�reire, ahol m�k�dnek. A t�vk�zl�si c�g r�szv�ny�nek �ra pedig osztal�kpap�rk�nt az �llampap�rok�hoz hasonl�an mozog.

Az elemez�k szerint a visszaes�st fokozta a kedvez�tlen nemzetk�zi t�kepiaci hangulat. Az els�sorban az�rt romlott meg, mert komolyan felmer�lt a General Motors cs�delj�r�s�nak lehet�s�ge. A t�kepiaci szerepel�k pedig taratank att�l, hogy az aut�ipari �ri�s cs�delj�r�sa olyan �ltal�nos r�szv�nypiaci zuhan�st id�z el�, mint a Lehmann Brothers befektet�si bank fizet�sk�ptelenn� v�l�sa.

Bal�sy Zsolt, a Concorde �rt�kpap�r elemz�je szerint a helyzetet a Standard & Poor's lemin�s�t�se rontotta. A h�r publik�l�s�t k�vet�en az OTP 10 sz�zal�kot meghalad� m�rt�kben gyeng�lt, ez�rt a keresked�s z�r�sa el�tt nem sokkal n�h�ny percre fel is f�ggesztett�k a r�szv�nyek keresked�s�t.

Varj� P�ter, az Erste Bank �zletk�t�je elmondta, hogy a lemin�s�t�st k�vet�en estek a r�szv�ny�rak, gyeng�lt a forint �rfolyama, emelkedtek az �llampap�r hozamok. Ezek ellen�re a magyar r�szv�nypiac fel�lteljes�t� volt a r�gi�s piacokhoz k�pest, ami els�sorban a Molnak volt k�sz�nhet� - tette hozz� Varj� P�ter.

Az OTP Bank r�szv�nyeinek �rfolyama 233 forinttal, 11,19 sz�zal�kkal 1850 forintra zuhant, 7,10 milli�rd forint forgalom mellett. A Mol-r�szv�nyek �ra viszont 180 forinttal 1,81 sz�zal�kkal 10 120 forintra emelkedett, forgalmuk 7,40 milli�rd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 520 forinton z�rt. Ez 8 forintos, 1,52 sz�zal�kos cs�kken�s az el�z� napi z�r� �rt�khez k�pest. A t�vk�zl�si pap�rok forgalma 944 milli� forintot tett ki. A Richter �rfolyama 645 forinttal, 2,46 sz�zal�kkal 25 555 forintra cs�kkent. A r�szv�nyekkel 660 milli� forint �rt�kben kereskedtek

Az Egis-r�szv�nyek �ra 130 forinttal, 1,09 sz�zal�kkal 1 790 forintra m�rs�kl�d�tt, 69 milli� forint forgalom mellett. A kis �s k�zepes r�szv�nyek indexe, a BUMIX 18,52 ponttal, 1,39 sz�zal�kkal 1313,68 pontra m�rs�kl�d�tt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK