A forintot, a cseh koron�t �s a lengyel zlotyt m�r a m�lt h�ten elbizonytalan�totta a magyar �s a cseh korm�nyv�ls�g, de akkor m�g kedvez� ellensz�l f�jt a r�szv�nypiacokon. Ez a kiegyens�lyoz� t�mogat�s e h�t elej�n megsz�nni l�tszik, miut�n az amerikai korm�ny elutas�totta a GM �s a Chrysler eddigi szerkezet�talak�t�si terveit, �s a r�szv�nypiacok vil�gszerte lejt�re ker�ltek.

Bajnai Gordon gazdas�gi programja el�g lehet a k�lts�gvet�si hi�ny n�veked�s�nek meg�ll�t�s�ra, de a politikai bizonytalans�g megmarad, �rta a Reuters elemz�ket id�zve. Nem tett j�t a forintnak az sem, hogy a Standard & Poor's a nap v�ge fel� bejelentette a magyar szuver�n ad�ss�g le�rt�kel�s�t "BBB m�nusz"-ra "BBB"-r�l, b�r a magyar valuta a nap v�g�re javult a bejelent�s ut�n k�zvetlen�l el�rt 315/eur�hoz k�pest.

Csehorsz�gban a korm�nyf� lemond�sa ut�n a legnagyobb p�rtok a h�t v�g�n megegyeztek abban, hogy el�rehozott v�laszt�sok lesznek, de annak id�pontja m�g nem ismeretes, �gyhogy a politikai bizonytalans�g ott is r�nehezedik m�g a nemzeti valut�ra a bel�that� j�v�ben. A cseh korona h�tf�n jobban teljes�tett a t�bbiekn�l, viszont a m�lt h�ten nagyobbat esett azokn�l.

Szil�rd a rom�n lej �s a szerb din�r, j�l tartj�k m�lt heti nyeres�g�ket, amelyet az IMF-fel el�rt hitelmeg�llapod�soknak k�sz�nhettek. S�t, a lej h�tf�n napk�zben, 0,5 sz�zal�kkal 4,2225/eur�ra er�s�dve, h�theti cs�csra javult. Keresked�k szerint ebben a k�zponti bank piaci m�veleteinek is szerep�k volt, de err�l term�szetesen nincs hivatalos inform�ci�.

Londonban is gyeng�ltek a t�rs�g p�nzei

A londoni bankk�zi piacon a forint h�tf�n estefel�, 311,12-42/eur�n, 2,01 sz�zal�kkal rosszabb volt a kora hajnalin�l, �s 18,05 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Reggel 0,36 sz�zal�kos veszt�sben volt. P�ntek este 305,00-30/eur� volt. Tavaly 4,23 sz�zal�kkal gyeng�lt, el�tte 2007-ben 0,39 sz�zal�kot vesztett, 2006-ban 0,46 sz�zal�kkal javult.

H�tf�n estefel� a cseh korona, 27,613-33/eur�n, 0,99 sz�zal�kkal rosszabb volt az eur�val szemben a kora hajnalin�l, �s 3,21 sz�zal�kkal gyeng�bb, mint �v v�g�n. A lengyel zloty, 4,7350-90/eur�n, 1,35 sz�zal�kkal rosszabb volt a kora hajnalin�l, �s 15,07 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Tavaly a cseh korona 1,31 sz�zal�kot, a zlotyi 14,29 sz�zal�kot vesztett az eur�val szemben.

A forint 236,47-81/doll�r volt, 2,88 sz�zal�kkal rosszabb a kora hajnalin�l, 25,58 sz�zal�kkal gyeng�bb, mint �v v�g�n. Tavaly 7,88 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben. P�ntek este 229,86-230,15/doll�r volt. A cseh korona h�tf�n 1,94 sz�zal�kot vesztett, a zloty 2,20 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.

H�tf�n estefel� az eur� 1,3148 doll�r volt v�teli oldalon, 0,0096 doll�rral olcs�bb a p�nteki k�s�in�l, 5,94 sz�zal�kkal gyeng�bb a doll�rhoz k�pest, mint �v v�g�n. Tavaly 4,27 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.