A Magyar Telekom bejelentette a bels� vizsg�lattal kapcsolatban ind�tott nyomoz�st

2009.03.31. 10:30

A Magyar Telekom bejelentette a Nemzeti Nyomoz� Iroda �ltal ind�tott nyomoz�st - olvashat� a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) honlapj�n.

A k�zlem�ny szerint m�rcius 28-�n a Nemzeti Nyomoz� Iroda (NNI) t�j�koztatta a t�rsas�got, hogy bejelent�s alapj�n ismeretlen tettes ellen nyomoz�st ind�tott a Magyar Telekom Csoport tagjai �ltal k�t�tt bizonyos szerz�d�sek �s egy�b �gyek kapcs�n folyamatban l�v� bels� f�ggetlen vizsg�lattal kapcsolatos kifizet�sek vonatkoz�s�ban h�tlen kezel�s gyan�ja miatt.

Az NNI ezen kifizet�sekre vonatkoz� dokumentumokat �s inform�ci�t k�rt a t�rsas�gt�l. A t�rsas�g az NNI-vel egy�ttm�k�dik a nyomoz�sban.

A t�rsas�g nem tudja meg�t�lni az NNI nyomoz�s id�ig�ny�t �s annak kimenetel�t. A t�rsas�g nem tudja meg�t�lni, hogy lesz-e, �s ha igen milyen hat�sa az NNI nyomoz�snak a t�rsas�gra, illetve annak p�nz�gyi besz�mol�ira. Ugyan�gy nem tudja meg�t�lni a t�rsas�g a nyomoz�snak a bels� f�ggetlen vizsg�latra �s a folyamatban l�v� egy�b hat�s�gi vizsg�latokra gyakorolt esetleges hat�s�t.

Az NNI a nyomoz�s eredm�nyek�ppen az �ltala vizsg�lt kifizet�sekkel kapcsolatban bizonyos szem�lyek ellen b�ntet�jogi szankci�kat c�lz� v�demel�st javasolhat az �gy�szs�gnek.

Ahogy a t�rsas�g kor�bban is kijelentette, nem tudja meg�t�lni, hogy mikor z�rulnak le a bels� �s a jelenleg is zajl� hat�s�gi vizsg�latok, �s hogy mi lesz azoknak a v�gs� kimenetele, illetve a hat�sa - ha lesz ilyen - a p�nz�gyi besz�mol�kra vagy m�k�d�si eredm�nyekre.

A hat�s�gok b�ntet� vagy polg�ri jogi szankci�kat alkalmazhatnak a t�rsas�ggal vagy le�nyv�llalataival szemben, bele�rtve a p�nzb�ntet�st is, illetve tov�bbi v�ltoztat�sokat kezdem�nyezhetnek az �zleti tev�kenys�g �s a megfelel�s�gi program tekintet�ben.

Az [origo] M�dia �s Kommunik�ci�s Szolg�ltat� Zrt. kiz�r�lagos tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK